Overslaan en naar de inhoud gaan

EU-Updates

Politieke ontwikkelingen Europees migratiebeleid

17/10/2018

Nieuwsbericht

In de nieuwe EU Update bespreekt Nejra Kalkan, secretaris van de Commissie Meijers, onder meer de ontwikkelingen rond de overeenkomst met Albanië over samenwerking met het Europese grens- en kustwachtagentschap, de Regionale platforms voor ontscheping en de herziening van de Terugkeerrichtlijn. Ook komen het Asielagentschap, de stand van zaken m.b.t. de aangenomen Verordening inzake het Europese grens- en kustwachtagentschap en de 'gecontroleerde centra' aan de orde. Laatstgenoemde centra betreffen (tijdelijke) centra op locaties van aankomst, ten behoeve van een ordelijke en efficiënte afhandeling voor migranten die over zee naar de de EU komen.

Politieke ontwikkelingen Europees Migratiebeleid

30/05/2018

Nieuwsbericht

In een nieuwe EU Update bespreekt Nejra Kalkan, secretaris van de Commissie Meijers, wat er in Brussel speelt op het gebied van migratie. Naast de Europese Migratieagenda, behandelt zij onder meer de door de Commissie voorgestelde wijziging van het VIS, de plannen voor een Europese variant op het Amerikaanse ESTA en de commissievoorstellen tot wijziging van de Visumcode.

EUpdate 2018/1 Politieke ontwikkelingen Europees Migratiebeleid

07/02/2018

Nieuwsbericht

In deze EUpdate geeft Nejra Kalkan, secretaris van de Commissie Meijers, een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het Europese asiel- en migratiebeleid sinds november 2017. Zij bespreekt o.a. de noodhulp aan migranten in Griekenland, het Europees partnerschap voor integratie, de visumliberalisering t.a.v. de Westelijke Balkan en het Oostelijk Partnerschap, de interoperabiliteit van EU informatie systemen, het toekomstig migratiebeheer en de openbare raadpleging van het visuminformatiesysteem.

EUpdate 2017/3 Politieke ontwikkelingen Europees migratiebeleid

26/10/2017

Nieuwsbericht

In deze EUpdate o.a. aandacht voor het recent gepresenteerde werkprogramma 2018 van de Europese Commissie onder de titel ´Towards a new policy on migration´.

EUpdate 2017/2 Politieke ontwikkelingen Europees asiel en migratiebeleid

01/08/2017

Nieuwsbericht

In deze Eupdate worden de volgende onderwerpen besproken: Voortgangsrapportages inzake herplaatsing en hervestiging in de EU en het starten van inbreukprocedures tegen Tsjechië, Hongarije en Polen; Europese Grens en Kunstwacht; Bescherming van migrerende kinderen; Openbare raadpleging over reguliere migratie van derdelanders; Vaardigheidsprofiel voor onderdanen van derde landen.

Eupdate 2017/1: Politieke ontwikkelingen Europees asiel en migratiebeleid

19/04/2017

Nieuwsbericht

Onderwerpen die worden besproken zijn: Verslag Europese Grens- en Kustwacht, Negende voortgangsverslag Commissie over herplaatsing en hervestiging, Derde rapport Migratiepartnerschappen met derde landen, jaarlijkse bijeenkomst EU en IOM en Commissie presenteert EU-actieplan met nieuwe maatregelen voor efficient terugkeerbeleid.

Eupdate 2016/3: Politieke ontwikkelingen Europees asiel- en migratiebeleid

10/01/2017

Nieuwsbericht

Onderwerpen die worden besproken zijn onder meer: de EU-Turkije deal, Dublin transfers naar Griekenland en de voorstellen van de Europese Commissie tot het instellen van een Europese Grens- en Kustwacht, een Inreis-uitreissysteem en een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie.

Eupdate 2016/2: ontwikkelingen Europees asiel- en migratiebeleid

02/09/2016

Nieuwsbericht

De in de vorige Eupdate (ve16000704) aangekondigde voorstellen voor de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS) en de ontwikkeling van veilige en legale migratiemogelijkheden hebben in de maanden mei en juli 2016 tot concrete wetsvoorstellen geleid.

Eupdate 2016/1: Politieke ontwikkelingen Europees asiel en migratiebeleid

14/04/2016

Nieuwsbericht

Aan bod komt het EU-Turkije akkoord, opties voor herziening van het GEAS en de ontwikkeling van veilige en legale migratiemogelijkheden. Voorts wordt aandacht besteed aan een discussie over informatiesystemen voor grensbewaking en interne veiligheid.

Eupdate 2015/3: Politieke ontwikkelingen Europees asiel en migratiebeleid

13/01/2016

Nieuwsbericht

Deze Eupdate, van de hand van Nejra Kalkan, de nieuwe secretaris van de Commissie Meijers, bespreekt in grote lijnen de voorstellen die de Europese Commissie op 15 december 2015 heeft gepresenteerd over o.m. de bewaking van de buitengrenzen en het hervestigen van vluchtelingen.