Overslaan en naar de inhoud gaan

EU-Updates

EU Update 2022/3: Politieke ontwikkelingen Europees Migratiebeleid

03/10/2022

Nieuwsbericht

In deze derde EU-update van 2022 geeft Barbara Safradin, werkzaam als secretaris bij de Commissie Meijers, een overzicht van de recente EU migratie- en asielontwikkelingen in het derde kwartaal van 2022. Aan bod komen: de oorlog in Oekraïne, recente Russische maatregelen en impact op de EU-lidstaten, migratie ‘instrumentalisering’, situatie op de westelijke Balkanroute, het Tsjechische EU voorzitterschap, en tot slot het recente Nederlandse asielakkoord.

EU Update 2022/2: Politieke ontwikkelingen Europees Migratiebeleid

14/07/2022

Nieuwsbericht

In deze tweede EU Update van 2022 geeft Barbara Safradin, werkzaam als secretaris bij de Commissie Meijers, een overzicht van de recente EU migratieontwikkelingen en de wetgevende en niet-wetgevende voorstellen van de Europese Commissie in het tweede kwartaal van 2022. Aan bod komen: de oorlog in Oekraïne en impact hiervan op individuele EU lidstaten, wijzigingen in de Schengengrenscode, pushbacks aan de Europese grenzen, misstanden binnen EU agentschap Frontex en het nieuwe EU voorzitterschap van de Tsjechische Republiek.

EU Update 2022/1: Politieke ontwikkelingen Europees Migratiebeleid

29/03/2022

Nieuwsbericht

In deze eerste EU Update van 2022 geeft Elisa Scroccaro, medewerker bij de Commissie Meijers, een overzicht van wetgevende en niet-wetgevende voorstellen van de Europese Commissie in het eerste kwartaal van 2022.
Aan bod komen: de situatie in Afghanistan, pushbacks, Frontex, het Franse voorzitterschap van de Europese Raad, de wijziging van EASO in EUAA met de inwerkingtreding van Verordening (EU) 2021/2303, en de situatie in Oekraïne en de activering van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming.

EU Update 2021/3: Politieke ontwikkelingen Europees Migratiebeleid

22/12/2021

Nieuwsbericht

In deze derde EU Update van 2021 geeft Elisa Scroccaro, stagiaire bij de Commissie Meijers, een overzicht van wetgevende en niet-wetgevende voorstellen van de Europese Commissie in het derde kwartaal van 2021.
Aan bod komen: het nieuwe Asiel- en Migratiepact, de situatie in Wit-Rusland, pushbacks aan de Europese grenzen, Frontex en de nieuwe Schengenstrategie.

EU Update 2021/2: Politieke ontwikkelingen Europees Migratiebeleid

23/09/2021

Nieuwsbericht

In deze tweede EU Update van 2021 geeft Elisa Scroccaro, stagiaire bij de Commissie Meijers, een overzicht van wetgevende en niet-wetgevende voorstellen van de Europese Commissie in het tweede kwartaal van 2021.
Aan bod komen: de ontwikkelingen in de Raad, een voorlopig akkoord over Richtlijn 2009/50/EG, wijzigingen in de Eurodacverordening, de Schengenverordening, de controles aan de binnengrenzen, de herziening van de Schengen evaluatie en monitoringsmechanisme, de hervorming van de VIS, Frontex en het onderzoek naar haar rol in illegale pushbacks, de situatie bij de Oost-Europese grenzen en de situatie in Afghanistan.

EU Update 2021/1: Politieke ontwikkelingen Europees Migratiebeleid

12/04/2021

Nieuwsbericht

In deze eerste EU update van 2021 geeft Willem Hutten, secretaris van de Commissie Meijers, een overzicht van wetgevende en niet-wetgevende voorstellen van de Europese Commissie in het eerste kwartaal van 2021. Aan bod komen: het EU Asiel- en Migratiepact en de ontwikkelingen in de Raad, het Europees Parlement, de Europese Commissie, Nederland; en wordt nader ingegaan op Frontex.

EU Update 2020/1: Politieke ontwikkelingen Europees Migratiebeleid

22/12/2020

Nieuwsbericht

In deze EU Update bespreekt Willem Hutten, secretaris van de Commissie Meijers, de recente politieke ontwikkelingen rond het Europese asiel- en migratiebeleid in 2020. Besproken worden het Asiel- en migratiepact, Schengen, Covid-19, de crisis aan de Turks-Griekse grens, Frontex en de visa-wederkerigheid.

Politieke ontwikkelingen Europees Migratiebeleid

09/05/2019

Nieuwsbericht

In deze EU Update bespreekt Nejra Kalkan, secretaris van de Commissie Meijers, actuele ontwikkelingen in Brussel. Naast visumstatistieken over 2018 en het Europese visumbeleid komen onder meer ook de Europese Migratieagenda en de versterking van de Europese grens- en kustwacht aan de orde.

Politieke ontwikkelingen Europees migratiebeleid

21/01/2019

Nieuwsbericht

In deze EU Update geeft Nejra Kalkan, secretaris van de Commissie Meijers, een overzicht van wetgevende en niet-wetgevende voorstellen van de Europese Commissie in de periode van oktober 2018 - januari 2019. Onderwerpen die onder meer worden besproken zijn: het EU-OVSE rapport over integratie van migranten, de bestrijding van mensenhandel, de Europese Migratieagenda het grensbeheer en het visumvrij reizen voor Britten in geval van een No deal-scenario. Ook wordt stil gestaan bij het verzoek van het Europees parlement aan de Europese Commissie om voor 31 maart 2019 een voorstel te doen ter invoering van een humanitair visum.

Politieke ontwikkelingen Europees migratiebeleid

17/10/2018

Nieuwsbericht

In de nieuwe EU Update bespreekt Nejra Kalkan, secretaris van de Commissie Meijers, onder meer de ontwikkelingen rond de overeenkomst met Albanië over samenwerking met het Europese grens- en kustwachtagentschap, de Regionale platforms voor ontscheping en de herziening van de Terugkeerrichtlijn. Ook komen het Asielagentschap, de stand van zaken m.b.t. de aangenomen Verordening inzake het Europese grens- en kustwachtagentschap en de 'gecontroleerde centra' aan de orde. Laatstgenoemde centra betreffen (tijdelijke) centra op locaties van aankomst, ten behoeve van een ordelijke en efficiënte afhandeling voor migranten die over zee naar de de EU komen.