Overslaan en naar de inhoud gaan

EU-Updates

EU Update 2018/1 Politieke ontwikkelingen Europees Migratiebeleid

07/02/2018

Nieuwsbericht

In deze EUpdate geeft Nejra Kalkan, secretaris van de Commissie Meijers, een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het Europese asiel- en migratiebeleid sinds november 2017. Zij bespreekt o.a. de noodhulp aan migranten in Griekenland, het Europees partnerschap voor integratie, de visumliberalisering t.a.v. de Westelijke Balkan en het Oostelijk Partnerschap, de interoperabiliteit van EU informatie systemen, het toekomstig migratiebeheer en de openbare raadpleging van het visuminformatiesysteem.

EU Update 2017/2 Politieke ontwikkelingen Europees asiel en migratiebeleid

01/08/2017

Nieuwsbericht

In deze EUpdate worden de volgende onderwerpen besproken: Voortgangsrapportages inzake herplaatsing en hervestiging in de EU en het starten van inbreukprocedures tegen Tsjechië, Hongarije en Polen; Europese Grens en Kunstwacht; Bescherming van migrerende kinderen; Openbare raadpleging over reguliere migratie van derdelanders; Vaardigheidsprofiel voor onderdanen van derde landen.

EU Update 2016/3: Politieke ontwikkelingen Europees asiel- en migratiebeleid

10/01/2017

Nieuwsbericht

Onderwerpen die worden besproken zijn onder meer: de EU-Turkije deal, Dublin transfers naar Griekenland en de voorstellen van de Europese Commissie tot het instellen van een Europese Grens- en Kustwacht, een Inreis-uitreissysteem en een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie.

EU Update 2015/3: Politieke ontwikkelingen Europees asiel en migratiebeleid

13/01/2016

Nieuwsbericht

Deze Eupdate, van de hand van Nejra Kalkan, de nieuwe secretaris van de Commissie Meijers, bespreekt in grote lijnen de voorstellen die de Europese Commissie op 15 december 2015 heeft gepresenteerd over o.m. de bewaking van de buitengrenzen en het hervestigen van vluchtelingen.

EU Update 2015/2: Politieke ontwikkelingen Europees asiel en migratiebeleid

02/09/2015

Nieuwsbericht

De vorige Eupdate 2015/1 heeft uitgebreid stil gestaan bij de aanpak van de vluchtelingencrisis. Deze editie bespreekt kort de ontwikkelingen sindsdien en gaat daarnaast in op de ontwikkelingen rondom de herziening en de samenvoeging van de studenten- en onderzoekersrichtlijn.

De vorige Eupdate 2015/1 heeft uitgebreid stil gestaan bij de aanpak van de vluchtelingencrisis. Deze editie bespreekt kort de ontwikkelingen sindsdien en gaat daarnaast in op de ontwikkelingen rondom de herziening en de samenvoeging van de studenten- en onderzoekersrichtlijn. Naar verwachting zullen de onderhandelingen hierover in het najaar worden hervat.

Nieuw in Migratieweb: EU Update, actuele politieke ontwikkelingen Europees asiel- en migratiebeleid

06/05/2015

Nieuwsbericht

De nieuwe rubriek: Eupdate, bespreekt recente politieke ontwikkelingen rond het Europese asiel- en migratiebeleid. De update verschijnt drie keer per jaar en wordt verzorgd door Louis Middelkoop, secretaris van de Commissie Meijers. Nadruk ligt op lopende onderhandelingen over nieuwe Europese wetgeving, met aandacht voor bredere politieke discussies. Deze eerste bijdrage gaat in op de verwachte inhoud van de nieuwe agenda voor migratie en de Europese reactie op de rampen met bootvluchtelingen.