Overslaan en naar de inhoud gaan

ve18006616 08-10-2018, TK 19637, 2423 - Brief SvJ&V inzake Onderzoekscommissie Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht

Datum document
08-10-2018
Auteur
SvJ&V
Kenmerk

KST 19637, 2423

Redacteur
Amber Vranken
Trefwoorden
Kinderen, langdurig verblijvende -
Uitzetting
Belang van het kind / IVRK / CRC
Vertrekplicht
Kinderen
Beschrijving

In de brief van 10 september (TK 19637, 2420, ve18005957) is de TK bericht over het besluit een onafhankelijke onderzoekscommissie in te stellen om een onderzoek te doen naar alle aspecten die bijdragen aan het langdurig verblijf van vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht. In het AO van 12 september (TK 19637, 2422, ve18006597) is toegezegd nadere informatie te geven over de instelling van de commissie. Als leden van de onderzoekscommissie worden benoemd: drs. R. van Zwol (voorzitter),  prof. mr. B.E.P Myjer en prof. dr. P.W.A. Scholten. De geformuleerde onderzoeksopdracht behelst:
► Het op onafhankelijke wijze onderzoek doen naar alle aspecten die eraan bijdragen dat vreemdelingen, ondanks een afwijzing van een toelatingsaanvraag en de daaruit voortvloeiende vertrekplicht, vaak langdurig in Nederland verblijven, met bijzondere aandacht voor (gezinnen met) kinderen; en;
► o.g.v. dit onderzoek aanbevelingen te doen gericht op de relevante aspecten die bijdragen aan dit langdurig verblijf, en daarbij in elk geval in te gaan op:
- de inrichting en de duur van (herhaalde) verblijfsrechtelijke procedures;
- de invloed van rijks- en lokale overheidsvoorzieningen alsmede de omgeving op de vertrekbereidheid van personen; en
- de beschikbare mogelijkheden en instrumenten om daadwerkelijk vertrek te realiseren alsmede de praktische en juridische begrenzingen op dit punt.
De commissie zal bij het doen van het onderzoek haar eigen werkwijze bepalen en verwacht half juni 2019 haar eindrapport uit te brengen.

Aanvullende opmerkingen
Wet