Overslaan en naar de inhoud gaan

ve18006654 12-10-2018, TK 35056, 3 - VW 2000 - Wettelijke basis voor staandehouding, overbrenging en ophouding met oog op bewaring van Dublinclaimanten en vreemdelingen die tijdens verblijfsprocedure rechtmatig verblijf wordt toegekend - MvT

Datum document
12-10-2018
Auteur
SvJ&V
Kenmerk

KST 35056, 3

Redacteur
Dide Swarte
Trefwoorden
Verordening 604/2013 Dublinverordening (herschikking)
Ophouding
Bewaring
Staandehouding
Rechtmatig verblijf
Bewaring, gronden
Beschrijving

MvT bij het wetsvoorstel (ve18006653) tot goedkeuring van de wijziging van de Vw 2000 teneinde te voorzien in een wettelijke basis voor de staandehouding, overbrenging en ophouding met het oog op inbewaringstelling van Dublinclaimanten en vreemdelingen aan wie tijdens een verblijfsprocedure rechtmatig verblijf wordt toegekend.
De bestaande bevoegdheden voor staandehouding, overbrenging en ophouding (art. 50 Vw 2000) kunnen voor deze categorieën vreemdelingen niet worden gebruikt nu deze zien op situaties waarin een redelijk vermoeden van illegaal verblijf aanwezig is.
In een recente uitspraak (ABRvS 2 mei 2018, ve18000979) heeft de Afdeling overwogen dat voor de staandehouding, overbrenging en ophouding van rechtmatig verblijvende Dublinclaimanten uitvoeringsmaatregelen in de nationale wetgeving mogen worden vastgesteld omdat deze geboden kunnen zijn ter uitoefening van in de Dublinverordening verleende bevoegdheden. Dit wetsvoorstel  geeft uitvoering aan deze uitspraak. Volledigheidshalve gaat de nieuwe wettelijke grondslag ook gelden voor vreemdelingen die rechtmatig verblijf hebben in afwachting van een beslissing op een verblijfsaanvraag. Door deze wijziging wordt geen aanvullende grondslag voor vreemdelingenbewaring geboden. De basis daarvoor blijven de criteria die zijn neergelegd in de Dublinverordening, de Opvangrichtlijn en de Nederlandse wet en regelgeving, voor wat betreft de toepassing van art. 59 lid 1 onder b Vw 2000.
Wegens de wenselijkheid van spoedige inwerkingtreding van deze wet is dit wetsvoorstel niet in (internet)consultatie gebracht.
--- Parlementair dossier 35056 op overheid.nl.

Aanvullende opmerkingen
Wet