Overslaan en naar de inhoud gaan

ve09001197 18-06-2009, Richtlijn 2009/52 Minimumnormen werkgeverssancties bij illegale arbeid derdelanders

Datum document
18-06-2009
Auteur
Europese Commissie, Europees Parlement
Kenmerk

Richtlijn 2009/52/EG

Redacteur
Wim Verberk
Vindplaats
Richtlijn 2009/52/EG
Trefwoorden
Arbeid, in strijd met Wav (illegale -)
EU Regelgeving / EG Regelgeving
Richtlijn 2009/52 Werkgeverssancties
Omschrijving

Op 30 juni 2009 in PB L 168/31 gepubliceerde Richtlijn 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
De Richtlijn moet uiterlijk op 20 juli 2011 door de lidstaten zijn omgezet.
--- ve11001759: Wetsvoorstel d.d. 6 juli 2011 tot wijziging Wav i.v.m. implementatie (TK 32843, 1 en 2)
--- De Europese Commissie starte op 30 september 2011 de inbreukprocedure (art.260 (ex 228)) met een Letter of formal notice nr. 2011/1098.

Wet
Wet
Richtlijn 2009/52/EG Werkgeverssancties