Overslaan en naar de inhoud gaan

ve20003033 14-09-2020, Regeling inburgering - Wijziging i.v.m. vrijstelling ONA na mbo-1 opleiding en het optellen van alfabetiseringsuren en inburgeringsuren

Datum document
14-09-2020
Auteur
MvSZW
Kenmerk

2020-0000120481

Redacteur
Tisanja Abali
Trefwoorden
Inburgering, integratie
Inburgering, wet inburgering (nieuwkomers)
Omschrijving

Op 21 september 2020 in de Stcrt. (nr. 48431) gepubliceerde regeling tot wijziging van de Regeling inburgering i.v.m. een vrijstelling ONA na mbo-1 opleiding en het optellen van alfabetiseringsuren en inburgeringsuren.
- De eerste wijziging betreft een vrijstelling voor het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) voor studenten die succesvol een entreeopleiding (mbo niveau 1) hebben afgerond. De reden hiervoor is dat de lesstof en eindtermen van ONA in hoge mate overlappen met het onderdeel Loopbaan van de entreeopleiding.
- De tweede wijziging betreft de uitbreiding van de ontheffingsmogelijkheid op grond van aantoonbaar geleverde inspanningen van analfabete inburgeringsplichtigen. 
Inwerkingtreding: 1 oktober 2020
---  Zie ook de wijziging van het Besluit Inburgering per 1 oktober 2020 i.v.m. de vrijstelling voor ondernemers van ONA en de mogelijkheid van verlenging van een lening wegens Corona voor vrijwillige inburgeraars (ve20002971).

Document
Aanvullende opmerkingen
Wet