Overslaan en naar de inhoud gaan

ve10001816 15-10-2010, Rb Roermond (mk), AWB 10/332, 10/333 [LJN; BO1206]

Datum uitspraak
15-10-2010
Instantie
Rechtbank Roermond
Zaaknummer
AWB 10/332, 10/333
Redacteur
Gerd Westendorp
Trefwoorden
Associatie EEG-Turkije, Besluit 1/80
Associatieovereenkomst EEG-Turkije
Discriminatie
Inburgering, integratie
Inburgering, wet inburgering (nieuwkomers)
Standstill-bepaling
Kernbegrippen

Wet Inburgering / Oudkomers / Discriminatie o.g.v. nationaliteit / Art. 9 Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Art. 10 Besluit 1/80 / Standstill-bepaling art. 13 Besluit 1/80 / Inburgeringsplicht in strijd met Associatierecht

Inhoud

Aan twee Turkse “oudkomers” is een inburgeringsplicht opgelegd. Zij zijn het hiermee oneens en beroepen zich met succes op bepalingen uit de Associatieovereenkomst EEG-Turkije, het Aanvullend Protocol en het Besluit 1/80. De rechtbank acht het opleggen van een inburgeringsplicht aan eisers ten eerste in strijd met het standstillbeginsel (het verbod om nieuwe eisen te stellen aan het verblijf en de toegang tot de arbeidsmarkt van Turken in Nederland). Dat het beheersen van de Nederlandse taal en kennis over de Nederlandse samenleving ook kan bijdragen aan de mogelijkheden voor Turkse werknemers om succesvol te zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt, doet hier niet aan af. Dit laat immers onverlet dat de verplichtingen en maatregelen uit de Wet inburgering, alleen al door de tijdsinvestering die dit met zich brengt, een beperking van de toegang tot die arbeidsmarkt betekenen. Dit is in strijd met het standstillbeginsel dat de Europese Unie met Turkije is overeengekomen en waar ook de Nederlandse overheid aan gebonden is. Daarbij is doorslaggevend dat het aanbod van de Nederlandse overheid om (onder andere) Turken in de gelegenheid te stellen zich de Nederlandse taal en cultuur eigen te maken, in de Wet inburgering is neergelegd als een verplichting en niet als een keuze. De rechtbank oordeelt verder dat het opleggen van een inburgeringsplicht in strijd is met het non discriminatiebeginsel: het verbod om Turken (voor wat het recht op vestiging en de toegang tot de arbeidsmarkt betreft) anders te behandelen dan gemeenschapsonderdanen.
--- Zie eerder ook Rb Rotterdam (mk) (ve10001201 en ve10001204).