Overslaan en naar de inhoud gaan

ve11001296 25-03-2011, Brief MvBuZa aan Europese Commissie n.a.v. inbreukprocedure i.v.m. niet tijdige implementatie Terugkeerrichtlijn 2008/115

Datum uitspraak
25-03-2011
Zaaknummer
2011/0285 ook wel: 2011/285
Redacteur
Wim Verberk
Trefwoorden
Bewaring
Richtlijn 2008/115 Terugkeer
Inhoud

Reactie van de MvBuZa op de door de Europese Commissie gestarte inbreukprocedure (nr. 2011/0285) in verband met de niet tijdige implementatie van Richtlijn 2008/115 (Terugkeer illegaal verblijvende derdelanders).
Betreurt wordt dat volledige omzetting nog niet heeft kunnen plaatsvinden. De Nederlandse regering bevordert voor zover dat in haar macht ligt, dat inwerkingtreding van de voorziene wetswijzigingen alsnog kan plaatsvinden per 1 juli 2011, waarna alsnog kan worden overgegaan tot notificatie van een volledige omzetting. Als voorgenomen tijdspad wordt daarbij vermeld: aanvaarding door Tweede Kamer: 28 april 2011; aanvaarding door Eerste Kamer: 21 juni 2011; publicatie: 30 juni 2011; inwerkingtreding: 1 juli 2011.
Tot slot wordt verwezen naar de Mededeling van de MvI&A in de Staatscourant van 10 maart 2011 (ve11000599) m.b.t. implementatie.