Overslaan en naar de inhoud gaan

ve11001761 06-07-2011, Rb Arnhem (straf politierechter), 05/ 701119-11 [LJN: BR0752]

Datum uitspraak
06-07-2011
Instantie
Rechtbank Arnhem
Zaaknummer
05/ 701119-11
Redacteur
Wim Verberk
Trefwoorden
Grensbewaking / Grenscontrole
Mobiel Toezicht Vreemdelingen / MTV
Staandehouding
Strafrechtelijke procedure
Kernbegrippen

Vervolging bezit valse reisdocumenten en valsheid in geschrifte / Onrechtmatige staandehouding i.h.k.v MTV-controle / Arrest Melki / Effect van grenscontrole / Geen aanwijzingen voor verdenking strafbaar feit / Bewijsuitsluiting

Inhoud

Op 17 juni 2011 werd door de KMar op de Rijksweg A12 te Babberich i.h.k.v. het Mobiel Toezicht Vreemdelingen en in het bijzonder de bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding als bedoeld in art. 4.17a Vb 2000 een personencontrole uitgevoerd. Daarbij werd een grijskleurige Opel Vectra met een Pools kenteken gezien. Verdachte, zijnde een passagier en stellende afkomstig te zijn uit Georgië, is aangehouden op verdenking van het in bezit hebben van valse (Litouwse) reisdocumenten en van valsheid in geschrift.
Weliswaar is met het Besluit van 30 mei 2011, Stb 2011, 262 (ve11001256), een wettelijk kader geschapen waarin nadere regels ten aanzien van zonering, intensiteit en frequentie zijn opgenomen die gelden in het kader van toezicht op vreemdelingen. Echter daarmee is niet gewaarborgd dat wordt voorkomen dat de steekproefsgewijze controle feitelijk hetzelfde effect als een grenscontrole kan hebben. Het steekproefsgewijze controleren van personen in de grensstreek zonder dat er aanwijzingen zijn voor een verdenking van een strafbaar feit is in strijd met de Europese regelgeving m.b.t. het vrij verkeer van personen en de in communautair verband nadrukkelijk nagestreefde slechting van de binnengrenzen en afschaffing van de grenscontroles. Dat is een onherstelbaar vormverzuim, ook jegens de verdachte. Vast staat dat het bewijs tegen verdachte is verkregen als onmiddellijk gevolg van de onrechtmatige staandehouding. Het aldus verkregen bewijs moet daarom worden uitgesloten van de bewijsvoering.
Verklaart niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen verdachte ten laste is gelegd en spreekt hem daarvan vrij.
--- Het OM heeft hoger beroep ingesteld.
--- ve11001762 en ve11001763: vergelijkbare uitspraken van de Arnhemse Politierechter op 6 juli 2011, waartegen het OM eveneens cassatie beroep instelde.