Overslaan en naar de inhoud gaan

ve11001764 14-07-2011, Rb Maastricht (straf RC) , 03/700350-11 [LJN: BR1705]

Datum uitspraak
14-07-2011
Instantie
Rechtbank Maastricht
Zaaknummer
03/700350-11
Redacteur
Wim Verberk
Trefwoorden
Grensbewaking / Grenscontrole
Mobiel Toezicht Vreemdelingen / MTV
Staandehouding
Strafrechtelijke procedure
Kernbegrippen

Afwijzing vordering inbewaringstelling door RC / Onrechtmatige staandehouding i.h.k.v MTV-controle / Arrest Melki / Verboden grenscontrole / Onrechtmatige bewijsvergaring / Bewijsuitsluiting

Inhoud

1. De RC stelt vast dat de vraag of de controle van de auto waarin de verdachte zat, heeft plaatsgevonden overeenkomstig de eisen die - het per 1 juni 2011 in werking getreden - art. 4.17a Vb 2000 (ve11001256) stelt, niet aan de hand van het dossier kan worden beantwoord. Er is immers geen p-v voorhanden waarin wordt weergegeven in hoeverre ten tijde van de controle invulling is gegeven aan het bepaalde in lid 1, aanhef en onder c, lid 2 en lid 5 van art. 4.17a Vb 2000. Het wordt er voor gehouden dat niet is gebleken dat voldaan is aan de vereisten van art. 4.17a Vb 2000.
2. Daarnaast is het de vraag of controles onder de vigeur van artikel 4.17a Vb 2000 al dan niet hetzelfde effect hebben als grenscontroles. Uit art. 4.17a Vb 2000 kan niet worden afgeleid dat daarbij de inhoud van de r.o. 75 van het arrest Melki en Abdeli (JV 2010/458, ve10000918) leidend is geweest. In genoemd artikel is immers in het geheel geen rol toebedeeld aan criteria als het gedrag van betrokkene en specifieke omstandigheden waarvan een risico op aantasting van de openbare orde uitgaat. Integendeel worden er in dat artikel normen genoemd die niet tot personen herleidbaar zijn, maar zien op onpersoonlijke aspecten zoals het aantal kilometers, het maximum aantal vluchten, het aantal passagiers of coupés en de frequentie waarbinnen of waarbij controles kunnen plaatsvinden.
De RC deelt het oordeel van de VK Roermond 4 juli 2011 (ve11001647) waarbij de in die zaak uitgevoerde controle is gekarakteriseerd als die van een (verboden) grenscontrole. Dezelfde conclusie is van toepassing op de onderhavige zaak: het controleren van een voertuig omdat èn nadat dit de grens België-Nederland is gepasseerd.
De controle en de daarop gevolgde staandehouding worden als onrechtmatig gekenmerkt. Dat stempel drukt eveneens op de inverzekeringstelling, aangezien zonder die controle geen vals document zou zijn opgedoken en dus ook geen verdenking ex artt. 231 en 416 Sr.
Wijst af de vordering tot het bevel tot bewaring van de verdachte.
--- Dit leidde op 20 juli 2011 tot Kamervragen waarop op 12 september jl. (ve11002174) werd geantwoord.