Overslaan en naar de inhoud gaan

ve11001996 22-08-2011, KVR over tewerkstellingsvergunningen voor Roemenen in seizoenarbeid tuinbouw - Antwoord

Datum document
22-08-2011
Auteur
MvSZW
Kenmerk

3364

Redacteur
Sander Schuitemaker
Trefwoorden
Arbeid, in strijd met Wav (illegale -)
Bulgarije
MOE-landen
Roemenië
Wav
Beschrijving

Antwoord MvSZW op vragen van Van Hijum (CDA) n.a.v. de uitspraak Vzr VK Rb ’s-Gravenhage 22 juli 2011 (ve11001702, ve11001703, ve11001704, ve11001705, JV 2011,401 m. nt. mr. P.J. Krop), waarbij de afwijzing aanvragen TWV's voor Roemenen (alsmede Bulgaren) in de seizoenarbeid in de tuinbouw werd opgeschort. De Vzr concludeerde dat het beleid m.b.t. de strengere toets bij de verlening van TWV's (ve11000938), niet voldoende zorgvuldig is voorbereid, draagkrachtige motivering ontbeert en in strijd is met het vertrouwensbeginsel en het beginsel van een evenredige belangenafweging.
De Minister stelt dat slechts sprake is van een uitspraak van de Vzr waarop hij niet inhoudelijk wil ingaan nu het bezwaar in deze zaken bij het UWV nog loopt. Wel verwijst hij naar zijn brief van 22 augustus 2011 (ve11001997), waarin hij concludeert dat mede door het beleid tot 1 juli, de tuinders hun weg hebben gevonden naar prioriteitgenietend aanbod.
In reactie op de constatering van de rechter dat de ‘evident gewijzigde toetsingsmaatstaf’ bij de beoordeling van aanvragen voor werkvergunningen een inbreuk zou kunnen opleveren van de standstillbepalingen o.g.v. de toetredingsverdragen tussen de EU en Roemenië en Bulgarije geeft de MvSZW aan dat van strengere voorwaarden geen sprake is. Het uitgangspunt van de Wav, dat een TWV wordt geweigerd wanneer prioriteitgenietend aanbod aanwezig is dat beschikbaar en inzetbaar is, geldt nog steeds. Of er sprake is van er prioriteitgenietend aanbod hangt af van de concrete omstandigheden op de arbeidsmarkt. Nu met de toetreding van de MOE-landen de feitelijke arbeidsmarktomstandigheden zijn veranderd, oordeelt het UWV anders over de aanwezigheid van prioriteitgenietend aanbod. Dit betekent echter niet dat strengere voorwaarden worden gehanteerd.
De 16 tuinders aan wie een vovo is toegewezen mogen de Bulgaren en Roemenen voor wie UWV een TWV heeft geweigerd alsnog laten werken, tot maximaal 6 weken na de beslissing op bezwaar In totaal betreft het 180 TWV’s die geacht worden te zijn verleend. Het UWV bereidt een nieuwe bob voor in deze zaken.