Overslaan en naar de inhoud gaan

ve11002269 23-09-2011, TK 31143, 89 - Brief MvBZK over gevolgen uitspraak CRvB 16 augustus 2011 inzake inburgeringsplicht Turkse onderdanen: basisexamen in het buitenland niet meer verplicht

Datum document
23-09-2011
Auteur
MvBZK
Kenmerk

KST 31143, 89

Redacteur
Wim Verberk
Trefwoorden
Associatieovereenkomst EEG-Turkije
Inburgering, wet inburgering (nieuwkomers)
Inburgering, wet inburgering buitenland
Turkije
Beschrijving

Mede namens de MvI&A informeert de MvBZK de Kamer over de gevolgen van de uitspraak van de CRvB van 16 augustus 2011 (ve11001909), waarin werd geoordeeld dat het opleggen van de inburgeringsplicht aan Turkse onderdanen en hun gezinsleden die onder het Associatieverdrag vallen o.g.v. de Wet inburgering in strijd is met het Associatierecht EEG-Turkije.
De uitspraak heeft o.g.v. art. 16 lid 1, onder h, Vw 2000 tot gevolg dat het afleggen van het basisexamen inburgering in het buitenland door Turkse onderdanen (en hun gezinsleden) die een MVV voor toelating tot Nederland aanvragen, niet kan worden verplicht. De ambassades zijn dienovereenkomstig ingelicht. (*)
--- In zijn informatiebrief van 7 september 2011 (ve11002156) aan de gemeenten werd dit gevolg niet vermeld. Wel werd opgemerkt dat Turkse burgers bij aanvragen voor 'voortgezet verblijf' en voor 'vergunning voor onbepaalde tijd' (asiel en regulier) niet meer aan de eis hoeven te voldoen dat zij het inburgeringsexamen succesvol hebben afgelegd. De IND handelde reeds in augustus in lijn hiermee.
--- (*) Op 23 september 2011 vermelde de websites van de Ambassade in Ankara en het Consulaat Generaal in Istanbul nog steeds dat het vereiste van het basisexamen inburgering van kracht blijft (zie extra bestanden).
Zie Aanvullende opmerkingen voor de op 24 resp. 27 september gewijzigde informatie op de websites van het Consulaat Generaal en de Ambassade.
--- Nieuwsbericht BZK bij brief 23 september 2011: "Kabinet blijft zich inzetten voor goede inburgering Turken"
--- Nieuwsbericht MigratieWeb.

Extra bestanden
Aanvullende opmerkingen
Aanvullende opmerking

De mededeling op de website van het Consulaat Generaal in Istanbul luidt per 24 september:

afschaffing inburgeringexamen in het buitenland voor Turkse onderdanen
Minister Donner heeft besloten dat, met terugwerkende kracht tot 16 augustus 2011, personen met de Turkse nationaliteit en hun gezinsleden bij mvv-verlening niet langer hoeven aan te tonen het basisexamen inburgering in het buitenland te hebben behaald.
Examengeld van examens die na 16 augustus jl. zijn afgelegd wordt gerestitueerd.
Er wordt naar andere mogelijkheden gezocht om inburgering van Turkse onderdanen in Nederland toch te waarborgen.
Voor meer informatie kunt u op werkdagen tussen 13.30-16.00 uur bellen met de visumafdeling : 0212 - 393 14 14”