Overslaan en naar de inhoud gaan

ve11002646 27-10-2011, EK 32420, A - Vw 2000 - Wijziging ter implementatie Terugkeerrichtlijn 2008/115 - Brief MvI&A over spoedbehandeling

Datum document
27-10-2011
Auteur
MvI&A
Kenmerk

KST 32420, A

Redacteur
Wim Verberk
Trefwoorden
Richtlijn 2008/115 Terugkeer
Vw 2000
Beschrijving

De MvI&A bericht de EK dat de Europese Commissie (EC) op 29 september 2011 (ve11002589) een met redenen omkleed advies heeft uitgebracht over de implementatie van de Terugkeerrichtlijn 2008/115 (ve09000077), waarbij Nederland wordt gemaand om uiterlijk binnen twee maanden de implementatie rond te hebben. Indien Nederland in gebreke blijft en geen gevolg geeft aan het advies, zal de EC Nederland voor het HvJEU dagen en een boete eisen. In het licht van dat advies is het wenselijk dat het wetsvoorstel nog door de Eerste Kamer wordt afgehandeld voor het aanstaande kerstreces.
--- De vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad heeft deze brief op 1 november besproken en besloten, nu het wetsvoorstel op 1 november door de TK is aangenomen (ve11002663), te streven naar plenaire behandeling op 29 november 2011.  Op 8 november is besloten vast te houden aan het voorstel het voorbereidend onderzoek op 15 november te doen plaatsvinden. Onder voorbehoud van spoedige beantwoording van de vragen in het (voorlopig) verslag kan plenaire behandeling op 6 december 2011 plaatsvinden.