Overslaan en naar de inhoud gaan

ve11003246 15-12-2011, Vw 2000 - Wijziging i.v.m. de implementatie van de Terugkeerrichtlijn 2008/115, Stb. 663

Datum document
14-12-2011
Auteur
MvI&A
Kenmerk

Stb. 2011, 663

Redacteur
Tisanja Abali
Vindplaats
Stb. 2011, 663
Trefwoorden
Richtlijn 2008/115 Terugkeer
Vw 2000
Omschrijving

Op 30 december 2011 in het Staatsblad (nr. 663) gepubliceerde wet ter implementatie van de Terugkeerrichtlijn 2008/115 (ve09000077) waarbij verschillende wijzigingen worden aangebracht in de Vw 2000. Daarnaast wordt art. 197 Wetboek van Strafrecht gewijzigd.
Zie Aanvullende opmerkingen voor een artikelsgewijze opsomming van de wijzigingen.
Inwerkingtreding: 31 december 2011
--- ve11003245: wijziging Vb 2000
--- ve11003249: wijziging VV 2000
--- ve12000393; wijziging Vc 2000 (WBV 2012/1)

Aanvullende opmerkingen
Aanvullende opmerking

Artikelsgewijze opsomming wijzigingen Vw 2000

● Art. 1 Er worden twee onderdelen (s: terugkeerbesluit en t: inreisverbod) toegevoegd.
● Art. 27 Lid 1 wordt gewijzigd en er wordt een nieuw lid (4) toegevoegd.
● Art. 45 Lid 1 wordt gewijzigd en er wordt een nieuw lid (8) toegevoegd.
● Art. 54 Aan lid 1 worden twee onderdelen (h en i) toegevoegd.
● Art. 59 Drie nieuwe leden (5t/m7) worden toegevoegd.
● Art. 60 ‘bij AMVB’ wordt vervangen door ‘bij of krachtens AMVB’.
● Hfst. 6 Het opschrift van Hoofdstuk 6 komt te luiden: Vertrek Uitzetting, Inreisverbod en Ongewenstverklaring.
● Art. 62 Deze bepaling wordt vervangen door het gewijzigde art. 62 en het nieuwe art. 62a.
● Afd. 3 Onder vernummering van Hoofdstuk 6 - Afdeling 3, tot Hoofdstuk 6 - Afdeling 4, wordt een afdeling ingevoegd, luidende: Afdeling 3. Inreisverbod, waarin de twee nieuwe artt. 66a en 66b zijn opgenomen.
● Art. 67 Lid 1 wordt gewijzigd.
● Art. 72 Er wordt een nieuw lid (4) toegevoegd.
● Art. 73 Er wordt een nieuw lid (5) toegevoegd.
● Art. 75 Na onderdeel b wordt een nieuw onderdeel (c) toegevoegd.
● Art. 82 Onder vernummering van lid 5 en lid 6 wordt een gewijzigd lid 5 toegevoegd.
● Art. 94 Een nieuw lid (5) wordt toegevoegd.
● Art. 108 Een nieuw lid (6) wordt toegevoegd.
● Art. 109 Lid 1, lid 4 en lid 5 worden gewijzigd.

Naast de Vw 2000 wordt ook het Wsr gewijzigd.
● Art. 197 Wsr ‘tot ongewenste vreemdeling is verklaard’ wordt vervangen door: ‘tot ongewenste vreemdeling is verklaard of tegen hem een inreisverbod is uitgevaardigd met toepassing van art. 66a lid 7 Vw 2000’.

Wet
Wet
Vw 2000