Overslaan en naar de inhoud gaan

ve12000145 20-12-2011, EK 31549, B - Vw 2000 - Wijziging i.v.m. nationale visa en enkele andere onderwerpen - Voorlopig verslag

Datum document
20-12-2011
Kenmerk

KST 31549, B

Redacteur
Wim Verberk
Trefwoorden
Aanvraag, indiening
Beslistermijn / Verlengen beslistermijn
MVV, procedure (algemeen)
Ongedocumenteerden
Richtlijn 2008/115 Terugkeer
Visum
Vw 2000
Beschrijving

Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ raad bij het gewijzigd (ve11002756) voorstel van wet (ve08001441) wijziging Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. nationale visa en enkele andere onderwerpen (visumwet).
De vragen van de commissie hebben betrekking op: verhouding tot de implementatie Terugkeerrichtlijn; verblijfsrecht o.g.v. het Unierecht (n.a.v. brief C'sie Meijers van 8 december 2011, ve12000146); afhaal- en inreistermijn MVV; leges; afwijzingsgronden; individuele afweging en beslistermijnen.
De commissie ziet de reactie van de regering graag binnen zes weken tegemoet.