Overslaan en naar de inhoud gaan

ve17001182 17-05-2017, Verordening (EU) 2017/850 betreffende opheffing van de visumverplichting voor burgers van Oekraïne

Datum document
17-05-2017
Kenmerk

Verordening (EU) 2017/850

Redacteur
Hans Oort van
Vindplaats
Verordening (EU) 2017/850
Trefwoorden
EU Regelgeving / EG Regelgeving
Oekraïne
Verordening 539/2001 Visumplicht
Visum
Vrij verkeer van personen
Omschrijving

Op 22 mei 2017 in het Publicatieblad EU (L 133/1) gepubliceerde Verordening (EU) 2017/850 van het Europees Parlement en de Raad betreffende opheffing van de visumverplichting voor personen met de nationaliteit van Oekraïne. De vrijstelling geldt voor een kort verblijf (max. 90 dagen) in het Schengengebied. Bezit van een biometrisch paspoort is vereist. Deze richtlijn ziet op wijziging van Verordening (EG) 539/2001 (ve01000113) inzake vaststelling van de lijst met visumplichtige en niet-visumplichtige derde landen.
Inwerkingtreding: 11 juni 2017.
--- EUR-Lex  I EC Migration and Home Affairs

Extra bestanden
Wet
Wet
Verordening (EG) 539/2001 Visumplicht