Overslaan en naar de inhoud gaan

ve03001596 16-12-1996, Richtlijn 96/71/EG (Detacheringsrichtlijn)

Datum document
16-12-1996
Auteur
Raad van de EU, Europees Parlement
Kenmerk

96/71/EG

Redacteur
Wim Verberk
Vindplaats
96/71/EG
Trefwoorden
Detachering
EU Regelgeving / EG Regelgeving
Gemeenschapsonderdaan
Richtlijn 96/71 Detachering
Vrij verrichten van diensten
Omschrijving

Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van de EU van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (Detacheringsrichtlijn).
De Lid-Staten stellen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast om uiterlijk op 16 december 1999 aan deze richtlijn te voldoen.
--- Gewijzigd bij Richtlijn 2018/957 van 28 juni 2018 (ve18002797).

Wet
Wet
Richtlijn 96/71/EG Detachering