Overslaan en naar de inhoud gaan

ve18000595 20-03-2018, IND Werkinstructie 2018/4 - Het recht van de EU

Datum document
20-03-2018
Auteur
IND
Kenmerk

WI 2018/4

Redacteur
Tisanja Abali
Vindplaats
WI 2018/4
Trefwoorden
België-route
Bijstand (WWB / Abw / Participatiewet)
EU burger(schap)
EU burger, familielid van
EU Regelgeving / EG Regelgeving
IND-Werkinstructie
Middelenvereiste / Middelen van bestaan
Richtlijn 2004/38 Verblijfsrecht
Verordening 492/2011 Werknemers
Vrij verkeer van personen
Vrij verkeer van werknemers
Vrij verrichten van diensten
Werknemer, begrip
Omschrijving

In deze werkinstructie worden diverse onderwerpen op het gebied van het recht van de Europese Unie behandeld. Zo worden uitgebreid de verblijfsrechten op grond van Richtlijn 2004/38 besproken. Er wordt ingegaan op afgeleide verblijfsrechten voor familieleden van Unieburgers en Nederlanders o.g.v. art. 21 VWEU. Hierbij komt ook de Europa-route aan bod. Daarnaast worden het verblijfsrecht o.g.v. art. 10 Vo 492/2011 (ve11002000) en de verblijfsrechten van familieleden van dienstenverrichters besproken.
Hoofdstukindeling:
1. Inleiding
2. Het verblijfsrecht van de Unieburger
3. Het verblijfsrecht van de familieleden van de Unieburger
4. Duurzaam verblijfsrecht voor de Unieburger en zijn familielid
5. Het eindigen en beëindigen van het verblijfsrecht
6. De rechten van een Nederlander en zijn familieleden
7. Verzorgende ouders van minderjarige Unieburgers
9. Vrij verkeer van diensten
Inwerkingtreding: 20 maart 2018, geldig t/m 20 maart 2019