Overslaan en naar de inhoud gaan

ve18006849 06-11-2018, VK Rb Den Haag zp Haarlem, NL18.19950, ECLI:NL:RBDHA:2018:13276

Datum uitspraak
06-11-2018
Instantie
Rechtbank Haarlem
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2018:13276
Zaaknummer
NL18.19950
Redacteur
Misha Jans
Trefwoorden
Bewaring, gronden
Toegang en toegangsweigering
Richtlijn 2008/115 Terugkeer
Richtlijn 2013/33 Opvang asielzoekers (herschikking)
Maatregel ex artikel 6 Vw 2000
Kernbegrippen

Grensdetentie / Maatregel van bewaring onrechtmatig door onjuiste grondslag / Geen ruimte voor richtlijnconforme uitleg van art. 6 lid 6 Vw ter implementatie van art. 8, lid 3 onder c Opvangrichtlijn door verschillende doelen bewaringsgronden / Wetgever aan zet

Inhoud

Nadat zijn asielaanvraag in de grensprocedure is afgewezen als kennelijk ongegrond, is aan de vreemdeling met toepassing van art. 6, lid 6, Vw 2000 een maatregel van bewaring opgelegd o.g.v. art. 6, lid 1 en 2, Vw 2000. De vreemdeling heeft tegen de afwijzing beroep ingesteld en om een voorlopige voorziening verzocht om uitzetting hangende beroep te voorkomen. Onder verwijzing naar VK Haarlem 19 september 2018 (ve18006030) overweegt de Rb dat de bewaring niet op de juiste wettelijke grondslag berust. V.z.v. de SvJ&V een maatregel van grensdetentie wenst op te leggen op grondslag dat een procedure over toegang tot het grondgebied loopt, als bedoeld in art. 8, lid 3 onder c, Opvangrichtlijn, is het aan de wetgever om daarvoor een wettelijke grondslag in de Nederlandse wetgeving op te nemen. Nu art. 6, lid 6, Vw 2000 jo. art. 5.1a, lid 1, Vb 2000 ter implementatie dient van art. 15 Terugkeerrichtlijn, op grond waarvan lidstaten asielzoekers in bewaring kunnen houden om verwijdering voor te bereiden en uit te voeren, ziet de Rb geen ruimte voor een richtlijnconforme interpretatie dat art. 6, lid 6, Vw 2000 ook dient ter implementatie van art. 8, lid 3 onder c, Opvangrichtlijn. De maatregel van bewaring is onrechtmatig. Beroep gegrond.

Aanvullende opmerkingen
Wet