Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Eupdate 2016/3: Politieke ontwikkelingen Europees asiel- en migratiebeleid

10/01/2017

Nieuwsbericht

Onderwerpen die worden besproken zijn onder meer: de EU-Turkije deal, Dublin transfers naar Griekenland en de voorstellen van de Europese Commissie tot het instellen van een Europese Grens- en Kustwacht, een Inreis-uitreissysteem en een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie.

Principieel EHRM arrest over uitzetting ernstig zieke vreemdeling

14/12/2016

Nieuwsbericht

In de zaak van de inmiddels overleden Paposhvili oordeelt de Grote kamer van het EHRM dat art. 3 EVRM zou zijn geschonden, als België deze vreemdeling had uitgezet. Bij gebrek aan enige toetsing van het risico dat hij liep, gelet op de informatie over zijn levensbedreigende ziekte en de beschikbaarheid van passende behandeling in Georgië, was de informatie waarover de autoriteiten beschikten ontoereikend om te concluderen dat hij bij terugkeer niet een reeël risico zou lopen op een behandeling in strijd met art. 3 EVRM.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 16 verschenen

09/12/2016

Nieuwsbericht

In deze aflevering staan 8 noten, waaronder een noot van Gareth Davies bij de twee HvJEU-arresten Redón Marín en C.S., een noot van Tesseltje de Lange over de complexiteit van bestuurlijke bevoegdheidsverdeling en een noot van Gerard René de Groot over het bewaren van documenten op het gebied van nationaliteitsrecht.

Mededeling over restitutie kosten inburgeringsexamen buitenland

01/12/2016

Nieuwsbericht

De Minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft een mededeling gepubliceerd over de voorwaarden waaronder mensen die, gelet op het arrest K. en A., te veel hebben betaald voor het zelfstudiepakket of het basisexamen in aanmerking komen voor gedeeltelijke teruggave.

Pilot versoepeling toelatingsbeleid mbo 4 studenten

30/11/2016

Nieuwsbericht

Op 1 februari 2017 treedt de pilot 'inkomende mobiliteit mbo4' in werking. Hiermee komen 300 derdelanders in aanmerking voor een verblijfsvergunning om in Nederland een deel van hun beroepsopleiding te volgen.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 15 verschenen

18/11/2016

Nieuwsbericht

In deze aflevering maar liefst 9 noten, waaronder een uitgebreide noot van Oosterom-Staples bij het arrest N.A. van het HvJ EU en een noot van Wiersma over referenten met flexibele inkomsten.

'Beslissingsruimte' bij geloofwaardigheidsbeoordeling nader ingevuld

17/11/2016

Nieuwsbericht

In navolging van de uitspraken van 13 april 2016 (ve16000711, ve16000712) geeft de Afdeling, in vier uitspraken van 15 november 2016, een nadere invulling van het begrip beslissingsruimte bij de door de SvV&J te verrichten geloofwaardigheidsbeoordeling in asielzaken.

Nederlands-Zwitsers Tractaat geen verblijfsrechtelijke betekenis

14/11/2016

Nieuwsbericht

In een uitspraak van 11 november 2016 overweegt de Afdeling dat het Nederlands-Zwitsers Tractaat geen verblijfsrechtelijke betekenis meer heeft. Dit betekent onder meer dat Japanse vreemdelingen in het kader van de meestbegunstigingsclausule in het Nederland-Japans Verdrag geen beroep kunnen doen op dit Tractaat.

Ook bij zwaar inreisverbod van 5 jaar Unierechtelijk openbare ordebegrip

13/11/2016

Nieuwsbericht

In een recente uitspraak overweegt de Afdeling dat het onderscheid tussen lichte en zware inreisverboden niet betekent dat 'gevaar voor de openbare orde' in art. 66a lid 7 onder b Vw 2000 nationaalrechtelijk moet worden uitgelegd. Bij elk inreisverbod o.g.v. de openbare orde, ongeacht de duur, past de Staatssecretaris het Unierecht toe en moet hij motiveren dat de vreemdeling een actuele en voldoende ernstige bedreiging vormt die een fundamenteel belang van de samenleving aantast.

Afdeling vraagt conclusie over bewijsgaring in boetezaken

10/11/2016

Nieuwsbericht

In een zaak over een bestuurlijke boete op grond van de Wet arbeid vreemdelingen heeft de ABRvS een conclusie gevraagd aan advocaat-generaal Keus. Hem is gevraagd te onderzoeken welke waarborgen in acht moeten worden genomen bij het vergaren van bewijs in boetezaken. De zaak (201603427/1) wordt 16 februari 2017 ter zitting behandeld.
Zie verder Persbericht ABRvS