Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Nieuwe leden voor Afdeling bestuursrechtspraak

01/02/2019

Nieuwsbericht

De ministerraad draagt zes nieuwe staatsraden voor de ABRvS voor benoeming voor. Aldo Kuijer, Sandra Lange en Dana Baldinger gaan deel uitmaken van de Vreemdelingenkamer en de Algemene kamer. Kuijer (raadsheer bij het hof Den Haag) begint op 15 februari 2019, Sandra Lange (senior raadsheer bij de CRvB) begint op 1 april 2019 en Dana Baldinger (senior rechter bij de Rb Amsterdam en lid van de redactie van A&MR) treedt op 1 mei 2019 in dienst bij de Afdeling. Zie ook het persbericht.

Brief Harbers over het kinderpardon

31/01/2019

Nieuwsbericht

In een Kamerbrief van 29 januari 2019 meldt de staatssecretaris o.a. dat een groot aantal afgewezen kinderpardonaanvragen wordt herbeoordeeld zonder toepassing van het meewerkcriterium, dat de kinderpardonregeling wordt afgeschaft en dat de discretionaire bevoegdheid anders wordt ingericht. De noodzakelijke aanpassingen van het Vreemdelingenbesluit en de Vreemdelingencirculaire volgen zo snel mogelijk.

Hulp bij zoeken - instructievideo's Migratieweb

24/01/2019

Nieuwsbericht

Zes korte instructievideo's maken u wegwijs in de zoekfuncties, het instellen van persoonlijke voorkeuren en het navigeren binnen Migratieweb. U vindt de video's onder de informatiebutton 'i' rechtsboven op de homepagina. Zo haalt u meer uit Migratieweb!

Politieke ontwikkelingen Europees migratiebeleid

21/01/2019

Nieuwsbericht

In deze EU Update geeft Nejra Kalkan, secretaris van de Commissie Meijers, een overzicht van wetgevende en niet-wetgevende voorstellen van de Europese Commissie in de periode van oktober 2018 - januari 2019. Onderwerpen die onder meer worden besproken zijn: het EU-OVSE rapport over integratie van migranten, de bestrijding van mensenhandel, de Europese Migratieagenda het grensbeheer en het visumvrij reizen voor Britten in geval van een No deal-scenario. Ook wordt stil gestaan bij het verzoek van het Europees parlement aan de Europese Commissie om voor 31 maart 2019 een voorstel te doen ter invoering van een humanitair visum.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2019 aflevering 1

18/01/2019

Nieuwsbericht

De eerste JV van 2019 is uit. De aflevering bevat acht noten, waaronder een noot van Karin de Vries bij het arrest C. en A. over de gevolgen daarvan voor het Nederlandse inburgeringsvereiste, een noot van Tineke Strik bij het arrest K. en B. over de plicht van de IND om vluchtelingen te informeren over gezinshereniging, een noot van Evelien Brouwer bij het arrest X. over de harde termijn voor het antwoorden op een verzoek tot heroverweging van een Dublinoverdracht en een noot van Paul Minderhoud over wat het arrest Ayubi betekent voor de regeringsplannen om verstrekkingen in natura te voorzien. Mirjam van Riel schreef een noot over het opbouwen van rechten ingevolge Besluit 1/80 en de toepasbaarheid van het arrest Unal. Pieter Krop en Christien Saris annoteerden twee uitspraken over Wav-boetes. Tot slot een noot van Frans Fonville over de onhoudbaarheid van een bewaringsmaatregel in het Erasmus MC.

Overgangsregeling bij no deal-Brexit

08/01/2019

Nieuwsbericht

​Bij een no deal-Brexit behouden Britten en hun familieleden die al rechtmatig in Nederland verblijven 15 maanden hun recht op verblijf, studie en werk. In deze periode kunnen zij een verblijfsvergunning aanvragen onder de voorwaarden genoemd in de Verblijfsrichtlijn. Britten die zich na de Brexit in Nederland willen vestigen, kunnen een verblijfsvergunning als derdelander aanvragen, met vrijstelling van de mvv-plicht.

Beste wensen

24/12/2018

Nieuwsbericht

De redactie van Migratieweb wenst u fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en geïnspireerd 2019! Begin januari kunt u de eerste attenderingsmail van het nieuwe jaar verwachten.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 16

19/12/2018

Nieuwsbericht

In de laatste JV van 2018 een noot van Marcelle Reneman bij het arrest Ahmedbekova over het toetsen van de in de beroepsfase aangevoerde asielmotieven. Verder bevat deze aflevering noten van Jo-Anne Nijland en Frederieke Dölle bij het arrest LM over de waarborg in art. 47 EU Handvest bij overlevering aan Polen, van Pieter Boeles over wraking in Dublin-bewaringszaken en van Marianne Wiersma over vrijstelling van het middelenvereiste voor referenten met een Wajonguitkering.

Rechtmatig verblijf ondanks inreisverbod

07/12/2018

Nieuwsbericht

Wat betekent het arrest Ouhrami voor het al dan niet rechtmatige verblijf van een vreemdeling met een zwaar inreisverbod die een reguliere verblijfsvergunning aanvraagt? De Afdeling overweegt dat het in strijd is met de Terugkeerrichtlijn om aan een inreisverbod het gevolg te verbinden dat het verblijf voorafgaand aan de terugkeer onrechtmatig wordt. Een vreemdeling kan dus niet als gevolg van nationaal recht geen rechtmatig verblijf hebben enkel omdat tegen hem inreisverbod is uitgevaardigd. De Afdeling laat art. 66a lid 6 en 7 Vw buiten toepassing.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 15

26/11/2018

Nieuwsbericht

JV 2018 aflevering 15 is uit en bevat een noot van Gerard-René de Groot over het erkennen van staatloosheid bij Fayli-Koerden, een noot van Daan Bes over de bewijslast in art. 64 zaken, een noot van Anne Aagten over het begrip 'ernstig misdrijf' in artikel 17 Kwalificatierichtlijn en een noot van Hemme Battjes over de uitleg van artikel 46 lid 2 Procedurerichtlijn, in relatie tot procesbelang.