Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

AG adviseert over verblijfsrecht ouder van minderjarige Unieburger

09/09/2016

Nieuwsbericht

N.a.v. vragen van de CRvB (ve15000489) concludeert AG Szpunar dat een derdelander, die zorgt voor zijn kind dat Unieburger is, niet een verblijfsrecht kan worden ontzegd in de lidstaad waar het kind woont en onderdaan van is, als daardoor het kind het effectief genot van zijn belangrijkste rechten als Unieburger verliest, wanneer niet vaststaat dat de andere ouder, onderdaan van dezelfde lidstaat, de zorg feitelijk op zich kan nemen. De autoriteiten moeten dit ambtshalve vaststellen.

Beleid gezinshereniging meerderjarige kinderen aangepast

08/09/2016

Nieuwsbericht

Met deze beleidswijziging wordt beoogd beter aan te sluiten bij de jurisprudentie van het EHRM over de vaststelling van de familieband tussen ouders en hun jong volwassen kinderen en de betekenis van 'more than the normal emotional ties’.

Hukou-vereiste vervalt voor Chinezen geboren vóór 1 maart 1996

07/09/2016

Nieuwsbericht

Aangezien Chinezen na zes maanden verblijf in het buitenland worden uitgeschreven uit de Hukou, vervalt voor Chinezen geboren vóór 1 maart 1996 het vereiste dat zij een actuele en complete Hukou overleggen bij naturalisatieaanvragen en in bepaalde gevallen bij inschrijving in de BRP.

Eupdate 2016/2: ontwikkelingen Europees asiel- en migratiebeleid

02/09/2016

Nieuwsbericht

De in de vorige Eupdate (ve16000704) aangekondigde voorstellen voor de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS) en de ontwikkeling van veilige en legale migratiemogelijkheden hebben in de maanden mei en juli 2016 tot concrete wetsvoorstellen geleid.

Presentatie 'Nederlands migratierecht'

29/08/2016

Nieuwsbericht

Dinsdag 30 augustus 2016 wordt aan het Nijmeegse Centrum voor Migratierecht een nieuw boek over de rechtsregels voor de toelating, het verblijf en het vertrek van vreemdelingen in Nederland gepresenteerd. 'Nederlands Migratierecht' is bedoeld als handboek voor studenten en praktijkjuristen.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 11 verschenen

26/08/2016

Nieuwsbericht

In deze aflevering o.a. een noot van Groenendijk bij het arrest Biao van het EHRM en een noot van De Groot over de relatie tussen naturalisatie van derdelanders en EU-recht bij een uitspraak van de Afdeling.

Migration Law Clinic VU zoekt zaken

19/08/2016

Nieuwsbericht

De Migration Law Clinic voorziet advocaten en anderen kosteloos van kwalitatief hoogwaardig en onafhankelijk juridisch advies over complexe vraagstukken van Europees migratierecht. De Clinic brengt advies uit t.b.v. procedures bij het EHRM en het HvJEU. De Clinic zoekt nu nieuwe zaken. Verzoeken om advies kunnen t/m 11 september a.s. worden ingediend bij Marcelle Reneman: migrationlawclinic@vu.nl.

Boetebeleid Wav gewijzigd per 15 juli 2016

03/08/2016

Nieuwsbericht

N.a.v een Afdelingsuitspraak van oktober 2015 is de Beleidsregel boeteoplegging Wav aangepast. Beoogd wordt een fijnmaziger differentiatie van boetenormbedragen naar werkgever. Ook worden er boeteverhogende omstandigheden en een waarschuwingsmogelijkheid ingevoerd.

Ombudsman onderzoekt bewijsnood bij naturalisatie pardonners

02/08/2016

Nieuwsbericht

De Nationale ombudsman is een onderzoek gestart naar de manier waarop de IND in de prakijk invulling geeft aan het begrip bewijsnood bij naturalisatieverzoeken van zgn. pardonners. Aanleiding zijn de vele klachten na de aanscherpingen van de naturalisatieprocedure in 2009.

Conclusie staatsraad A-G over 'veilige landen'

28/07/2016

Nieuwsbericht

Een land kan niet in algemene zin als veilig aangemerkt worden als voor (minderheids)groepen systematisch gevaar op vervolging of een onmenselijke behandeling bestaat. Wel mag een land als veilig worden aangemerkt als een uitzondering wordt gemaakt voor die (minderheids)groepen of voor een onveilig deel van dat land.