Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 11 verschenen

26/08/2016

Nieuwsbericht

In deze aflevering o.a. een noot van Groenendijk bij het arrest Biao van het EHRM en een noot van De Groot over de relatie tussen naturalisatie van derdelanders en EU-recht bij een uitspraak van de Afdeling.

Migration Law Clinic VU zoekt zaken

19/08/2016

Nieuwsbericht

De Migration Law Clinic voorziet advocaten en anderen kosteloos van kwalitatief hoogwaardig en onafhankelijk juridisch advies over complexe vraagstukken van Europees migratierecht. De Clinic brengt advies uit t.b.v. procedures bij het EHRM en het HvJEU. De Clinic zoekt nu nieuwe zaken. Verzoeken om advies kunnen t/m 11 september a.s. worden ingediend bij Marcelle Reneman: migrationlawclinic@vu.nl.

Boetebeleid Wav gewijzigd per 15 juli 2016

03/08/2016

Nieuwsbericht

N.a.v een Afdelingsuitspraak van oktober 2015 is de Beleidsregel boeteoplegging Wav aangepast. Beoogd wordt een fijnmaziger differentiatie van boetenormbedragen naar werkgever. Ook worden er boeteverhogende omstandigheden en een waarschuwingsmogelijkheid ingevoerd.

Ombudsman onderzoekt bewijsnood bij naturalisatie pardonners

02/08/2016

Nieuwsbericht

De Nationale ombudsman is een onderzoek gestart naar de manier waarop de IND in de prakijk invulling geeft aan het begrip bewijsnood bij naturalisatieverzoeken van zgn. pardonners. Aanleiding zijn de vele klachten na de aanscherpingen van de naturalisatieprocedure in 2009.

Conclusie staatsraad A-G over 'veilige landen'

28/07/2016

Nieuwsbericht

Een land kan niet in algemene zin als veilig aangemerkt worden als voor (minderheids)groepen systematisch gevaar op vervolging of een onmenselijke behandeling bestaat. Wel mag een land als veilig worden aangemerkt als een uitzondering wordt gemaakt voor die (minderheids)groepen of voor een onveilig deel van dat land.

Nieuwe lijn in rechtspraak over doorbreking appelverbod

27/07/2016

Nieuwsbericht

De Afdeling komt in een recente bewaringsuitspraak terug van eerdere rechtspraak over het doorbreken van het appelverbod omdat de rechtbank is getreden buiten het bereik van een bepaling, die zij zonder hogere voorziening kan toepassen. De Afdeling beoordeelt ambtshalve of zij bevoegd is van een hoger beroep kennis te nemen en acht daarvoor niet langer beslissend welke grondslag de rechtbank voor haar uitspraak heeft gekozen, maar welke grondslag zij had behoren te kiezen.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 10 verschenen

21/07/2016

Nieuwsbericht

In deze aflevering o.a. een noot van Wassenaar bij een bewaringsuitspraak van het EHRM en een noot van Kok bij een tweetal uitspraken van de Afdeling over rechterlijke toetsing in asielzaken.

Tegen elke nieuwe bewaringsmaatregel apart beroep instellen

20/07/2016

Nieuwsbericht

Nu het aantal mogelijke grondslagwijzigingen van een maatregel van bewaring aanzienlijk is toegenomen en de toetsing aanzienlijk is uitgebreid, oordeelt de Afdeling dat tegen elke nieuwe maatregel apart beroep moet worden ingesteld. De Afdeling komt dus terug van ABRvS 9 maart 2009 (ve09000392).

Japanners per 1 januari 2017 niet langer vrij op de arbeidsmarkt

19/07/2016

Nieuwsbericht

Eerder vermeldde de website van IND dat Japanners per 1 oktober 2016 niet langer vrij zijn op de arbeidsmarkt. N.a.v. signalen uit het bedrijfsleven is besloten de overgangstermijn te verlengen tot 1 januari 2017.

Wetsvoorstellen KEI door de Eerste Kamer

13/07/2016

Nieuwsbericht

De Eerste Kamer heeft op 12 juli 2016 ingestemd met vier wetsvoorstellen in het kader van het Programma KEI, dat ziet op de vereenvoudiging en digitalisering van het burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht. De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend. Naar verwachting wordt digitaal procederen per 1 februari 2017 verplicht in asiel- en bewaringszaken en start het medio 2017 in het bestuursrecht algemeen.