Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Overgangsregeling bij no deal-Brexit

08/01/2019

Nieuwsbericht

​Bij een no deal-Brexit behouden Britten en hun familieleden die al rechtmatig in Nederland verblijven 15 maanden hun recht op verblijf, studie en werk. In deze periode kunnen zij een verblijfsvergunning aanvragen onder de voorwaarden genoemd in de Verblijfsrichtlijn. Britten die zich na de Brexit in Nederland willen vestigen, kunnen een verblijfsvergunning als derdelander aanvragen, met vrijstelling van de mvv-plicht.

Beste wensen

24/12/2018

Nieuwsbericht

De redactie van Migratieweb wenst u fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en geïnspireerd 2019! Begin januari kunt u de eerste attenderingsmail van het nieuwe jaar verwachten.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 16

19/12/2018

Nieuwsbericht

In de laatste JV van 2018 een noot van Marcelle Reneman bij het arrest Ahmedbekova over het toetsen van de in de beroepsfase aangevoerde asielmotieven. Verder bevat deze aflevering noten van Jo-Anne Nijland en Frederieke Dölle bij het arrest LM over de waarborg in art. 47 EU Handvest bij overlevering aan Polen, van Pieter Boeles over wraking in Dublin-bewaringszaken en van Marianne Wiersma over vrijstelling van het middelenvereiste voor referenten met een Wajonguitkering.

Rechtmatig verblijf ondanks inreisverbod

07/12/2018

Nieuwsbericht

Wat betekent het arrest Ouhrami voor het al dan niet rechtmatige verblijf van een vreemdeling met een zwaar inreisverbod die een reguliere verblijfsvergunning aanvraagt? De Afdeling overweegt dat het in strijd is met de Terugkeerrichtlijn om aan een inreisverbod het gevolg te verbinden dat het verblijf voorafgaand aan de terugkeer onrechtmatig wordt. Een vreemdeling kan dus niet als gevolg van nationaal recht geen rechtmatig verblijf hebben enkel omdat tegen hem inreisverbod is uitgevaardigd. De Afdeling laat art. 66a lid 6 en 7 Vw buiten toepassing.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 15

26/11/2018

Nieuwsbericht

JV 2018 aflevering 15 is uit en bevat een noot van Gerard-René de Groot over het erkennen van staatloosheid bij Fayli-Koerden, een noot van Daan Bes over de bewijslast in art. 64 zaken, een noot van Anne Aagten over het begrip 'ernstig misdrijf' in artikel 17 Kwalificatierichtlijn en een noot van Hemme Battjes over de uitleg van artikel 46 lid 2 Procedurerichtlijn, in relatie tot procesbelang.

Afdelingsuitspraken over asiel verwesterde vrouwen

22/11/2018

Nieuwsbericht

Vrouwen die in Nederland een westerse levensstijl hebben aangenomen die in hun land van herkomst niet wordt geaccepteerd, kunnen in aanmerking komen voor asiel als zij aannemelijk maken dat die levensstijl voortkomt uit een godsdienstige of politieke overtuiging of dat zij zich bij terugkeer niet meer volledig kunnen aanpassen aan de lokale normen door uiterst moeilijk of nagenoeg onmogelijk te veranderen of te verbergen gedragskenmerken.

Inburgeringseis bij voortgezet verblijf toelaatbaar

07/11/2018

Nieuwsbericht

In het arrest C en A en het arrest K oordeelt het Hof van Justitie dat het niet in strijd is met artikel 15 van de Gezinsherenigingsrichtlijn om de aanvraag van een autonome verblijfstitel van een derdelander die meer dan vijf jaar in een lidstaat verblijft af te wijzen op het inburgeringsvereiste, mits de verplichting om het inburgeringsexamen te halen concreet is en niet verder gaat dan noodzakelijk. Het is evenmin in strijd met deze bepaling om de autonome verblijfstitel met ingang van de datum van de aanvraag te verstrekken.

Gezinshereniging na overschrijden termijn voor nareis

07/11/2018

Nieuwsbericht

Een nareisaanvraag die niet-verschoonbaar niet binnen de termijn van drie maanden is ingediend, kan om die reden worden afgewezen, als er tegelijk de mogelijkheid is een reguliere aanvraag voor gezinshereniging in te dienen. Bij die reguliere aanvraag blijven de op vluchtelingen toepasselijke gunstiger voorwaarden in de Gezinsherenigingsrichtlijn van toepassing, aldus het Hof van Justitie in het arrest K en B.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 14

05/11/2018

Nieuwsbericht

JV aflevering 14 bevat vier noten, waaronder een noot van Mirjam van Riel over de toepassing van arresten Gnandi en C. e.a. op de verlenging van een maatregel van bewaring o.g.v. art. 59b Vw 2000 ná afronding van de asielprocedure. Verder bevat de aflevering een noot van Mark Klaassen over de invulling van gezinsleven bij gezinshereniging met kinderen geboren uit een niet-huwelijkse relatie in het licht van artikel 8 EVRM, een noot van David Kuiper over de strenge belangenafweging bij staandehouding en inbewaringsstelling en een noot van Flip Schüller en Marcelle Reneman over de vluchtelingenstatus van Palestijnen en art. 1D Vluchtelingenverdrag. Lees hier de hele aflevering.

Wetsvoorstel over staandehouden Dublinclaimanten

18/10/2018

Nieuwsbericht

Ter uitvoering van de Afdelingsuitspraak van 2 mei 2018 (JV 2018/116), heeft staatssecretaris Harbers een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend dat een wettelijke basis moet bieden voor het staandehouden, overbrengen en ophouden met het oog op de inbewaringstelling van bepaalde categorieën vreemdelingen, en rechtmatig verblijvende Dublinclaimanten in het bijzonder.