Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

HvJEU: Automatisch verlies Nederlanderschap vergt EU-evenredigheidstoets

12/03/2019

Nieuwsbericht

Het Hof van Justitie EU heeft in Tjebbes e.a. overwogen dat het Unierecht zich niet verzet tegen het automatische verlies van de nationaliteit van een lidstaat en dus van het burgerschap van de Unie wanneer de effectieve band tussen de betrokken persoon en die lidstaat voor lange tijd is onderbroken, in casu 10 jaar verblijf buiten de EU. Het evenredigheidsbeginsel vereist echter dat de nationale voorschriften het mogelijk maken dat de gevolgen van het nationaliteitsverlies uit oogpunt van het Unierecht, van geval tot geval worden getoetst.

Prejudiciële vragen VK Haarlem over Visumcode

07/03/2019

Nieuwsbericht

Rechtbank Haarlem verzoekt in twee zaken (ve19000689 en ve19000685) aan het HvJEU bij prejudiciële beslissing uitspraak te doen over o.a. de uitleg van art. 32 Visumcode. In beide zaken is het visum kort verblijf geweigerd, omdat de betrokken vreemdelingen door één of meer lidstaten worden beschouwd als een bedreiging voor de openbare orde, binnenlandse veiligheid of de volksgezondheid. De betrokken lidstaat heeft geen toelichting gegeven over de gestelde bedreiging, en op welke wijze de vreemdelingen daartegen een (effectieve) rechtsmiddel kunnen aanwenden. De Rechtbank vraagt zich dan ook af, of met de beroepsprocedure uit de Visumcode wel sprake is van voldoende rechtsbescherming en behoorlijk bestuur. 

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2019 aflevering 2

12/02/2019

Nieuwsbericht
De tweede aflevering van JV is uit. Aflevering 2 bevat vier noten, waaronder een noot van Nadia Ismaili over het toetsingskader ‘meer dan gebruikelijke afhankelijkheidsrelatie’ bij gezinshereniging met jongvolwassen kinderen en een noot van Lieneke Slingenberg over de directe inroepbaarheid van het Handelsverdrag EU-Canada. Verder een noot van Tesseltje de Lange over leges, richtlijn 2011/98/EU en de procedure voor erkenning referentschap voor arbeidsmigranten, en een noot van Karin Zwaan over het 'naar-alle-waarschijnlijkheidscriterium' bij het toetsen van een medische noodsituatie aan art. 3 EVRM in art. 64-zaken.

Overgangsrecht kinderpardon

11/02/2019

Nieuwsbericht

De aangekondigde Afsluitregeling Langdurig verblijvende kinderen is bekend gemaakt. In de regeling wordt onder meer aangegeven in welke gevallen de IND ambtshalve tot herbeoordeling overgaat, hoe de regeling zich verhoudt tot lopende procedures en binnen welke termijn nieuwe aanvragen ingediend moeten worden.

Deze week uitwerking afspraken kinderpardon

04/02/2019

Nieuwsbericht

De IND verwacht aan het einde van de eerste week van februari meer informatie te kunnen geven over de uitwerking van de in de Kamerbrief van 29 januari jl. aangekondigde maatregelen. Voor personen die niet eerder een Kinderpardonaanvraag indienden en die menen te voldoen aan de (nieuwe) voorwaarden, zal op korte termijn overgangsrecht worden gepubliceerd. De indieningstermijn zal kort zijn, maar zeker langer dan enkele dagen. Geadviseerd wordt de IND website in de gaten te houden voor actuele ontwikkelingen.

Nieuwe leden voor Afdeling bestuursrechtspraak

01/02/2019

Nieuwsbericht

De ministerraad draagt zes nieuwe staatsraden voor de ABRvS voor benoeming voor. Aldo Kuijer, Sandra Lange en Dana Baldinger gaan deel uitmaken van de Vreemdelingenkamer en de Algemene kamer. Kuijer (raadsheer bij het hof Den Haag) begint op 15 februari 2019, Sandra Lange (senior raadsheer bij de CRvB) begint op 1 april 2019 en Dana Baldinger (senior rechter bij de Rb Amsterdam en lid van de redactie van A&MR) treedt op 1 mei 2019 in dienst bij de Afdeling. Zie ook het persbericht.

Brief Harbers over het kinderpardon

31/01/2019

Nieuwsbericht

In een Kamerbrief van 29 januari 2019 meldt de staatssecretaris o.a. dat een groot aantal afgewezen kinderpardonaanvragen wordt herbeoordeeld zonder toepassing van het meewerkcriterium, dat de kinderpardonregeling wordt afgeschaft en dat de discretionaire bevoegdheid anders wordt ingericht. De noodzakelijke aanpassingen van het Vreemdelingenbesluit en de Vreemdelingencirculaire volgen zo snel mogelijk.

Hulp bij zoeken - instructievideo's Migratieweb

24/01/2019

Nieuwsbericht

Zes korte instructievideo's maken u wegwijs in de zoekfuncties, het instellen van persoonlijke voorkeuren en het navigeren binnen Migratieweb. U vindt de video's onder de informatiebutton 'i' rechtsboven op de homepagina. Zo haalt u meer uit Migratieweb!

Politieke ontwikkelingen Europees migratiebeleid

21/01/2019

Nieuwsbericht

In deze EU Update geeft Nejra Kalkan, secretaris van de Commissie Meijers, een overzicht van wetgevende en niet-wetgevende voorstellen van de Europese Commissie in de periode van oktober 2018 - januari 2019. Onderwerpen die onder meer worden besproken zijn: het EU-OVSE rapport over integratie van migranten, de bestrijding van mensenhandel, de Europese Migratieagenda het grensbeheer en het visumvrij reizen voor Britten in geval van een No deal-scenario. Ook wordt stil gestaan bij het verzoek van het Europees parlement aan de Europese Commissie om voor 31 maart 2019 een voorstel te doen ter invoering van een humanitair visum.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2019 aflevering 1

18/01/2019

Nieuwsbericht

De eerste JV van 2019 is uit. De aflevering bevat acht noten, waaronder een noot van Karin de Vries bij het arrest C. en A. over de gevolgen daarvan voor het Nederlandse inburgeringsvereiste, een noot van Tineke Strik bij het arrest K. en B. over de plicht van de IND om vluchtelingen te informeren over gezinshereniging, een noot van Evelien Brouwer bij het arrest X. over de harde termijn voor het antwoorden op een verzoek tot heroverweging van een Dublinoverdracht en een noot van Paul Minderhoud over wat het arrest Ayubi betekent voor de regeringsplannen om verstrekkingen in natura te voorzien. Mirjam van Riel schreef een noot over het opbouwen van rechten ingevolge Besluit 1/80 en de toepasbaarheid van het arrest Unal. Pieter Krop en Christien Saris annoteerden twee uitspraken over Wav-boetes. Tot slot een noot van Frans Fonville over de onhoudbaarheid van een bewaringsmaatregel in het Erasmus MC.