Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

Belangrijke wijzigingen BuWav

10/04/2017

Nieuwsbericht

Per 5 april 2017 mogen werknemers in afwachting van de beslissing op de verlengingsaanvraag van hun GVVA met een sticker van de IND arbeid blijven verrichten bij dezelfde werkgever en is het kennismigranten, Europese blauwe kaarthouders, wetenschappelijk personeel en studenten toegestaan om naast hun hoofdbezigheden arbeid als zelfstandige te verrichten. Per 1 juli 2017 wordt de nieuwe Regeling internationale handel, diensten en samenwerking opgenomen in het BuWav.

HvJ EU doet 10 mei 2017 uitspraak in Chavez-Vilchez

10/04/2017

Nieuwsbericht

Het gaat in de zaak van Chavez-Vilchez e.a. (ve15000897) over de toepassing van het Zambrano criterium. De uitspraak komt precies een jaar nadat onder anderen Tomas Weterings de zaak in Luxemburg heeft bepleit. Op dinsdag 4 juli 2017 organiseert Stichting Migratierecht Nederland ter nagedachtenis van hem en van zijn werk een bijeenkomst over de betekenis van het arrest voor de Nederlandse praktijk. Houd deze datum vast vrij in uw agenda! Meer informatie volgt binnenkort.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 5 verschenen

06/04/2017

Nieuwsbericht

In deze aflevering zes noten waaronder een noot van Marieke van Eik bij het arrest Lounani over deelneming aan een terroristische groep en art. 1F en een verzamelnoot van Hemme Battjes over veilige derde landen.

Automatisch schorsende werking hoger beroep in asielzaken?

29/03/2017

Nieuwsbericht

De Afdeling vraagt het HvJ EU in een toeslagenzaak (ve17000622) en een asielzaak (ve17000623) of het Europees recht voorschrijft dat het indienen van hoger beroep in een asielzaak automatische schorsende werking heeft, zodat een vreemdeling gedurende de behandeling van zijn hoger beroep rechtmatig in Nederland verblijft en ook aanspraak kan maken op toeslagen als huur- en zorgtoeslag.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 4 verschenen

16/03/2017

Nieuwsbericht

Met o.a. een noot van Annette Schrauwen over de verschillende beoordeling door lidstaten van de veiligheidssituaties in landen en of dit noopt tot prejudiciële vragen en een noot van Marliese van Middelkoop over het terugvallen in de grensprocedure nadat asielaanvragen als kennelijk ongegrond zijn afgewezen.

Humanitair visum met het oog op asiel valt onder nationaal recht

07/03/2017

Nieuwsbericht

Het EU-recht verplicht lidstaten niet om een humanitair visum af te geven aan personen die op hun grondgebied asiel willen aanvragen. Dit oordeelt het HvJ EU in de zaak X en X tegen België. Al zijn de visumaanvragen van een Syrisch gezin formeel op grond van de EU Visumcode ingediend, zij vallen buiten de werkingssfeer van die code. Nu de kwestie niet wordt geregeld door het Unierecht, is het Handvest niet van toepassing. Een ander oordeel zou afbreuk doen aan het stelsel van de Dublinverordening.

Unierechter kan EU-Turkije deal niet toetsen

02/03/2017

Nieuwsbericht

Het EU-Gerecht acht zich niet bevoegd inzake drie verzoeken om de verklaring EU-Turkije van 18 maart 2016 nietig te verklaren. De vertegenwoordigers van de lidstaten hebben in hun hoedanigheid van staatshoofden en regeringsleiders met de Turkse premier over de migratiecrisis gesproken en de verklaring EU-Turkije vastgesteld. De Europese Raad noch enige andere instelling van de Unie heeft besloten om namens de Unie met Turkije een overeenkomst te sluiten.

Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

27/02/2017

Nieuwsbericht

De recent gepubliceerde Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding treedt op 1 maart 2017 in werking.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 3 verschenen

24/02/2017

Nieuwsbericht

Met o.a. een noot van Paul Minderhoud bij een hofuitspraak over sociale voordelen voor kinderen van grensarbeiders en een noot van Thomas Spijkerboer bij een afdelingsuitspraak over het invulling geven aan homoseksualiteit en het risico van homofoob geweld bij terugkeer naar het land van herkomst.

Wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand in internetconsultatie

17/02/2017

Nieuwsbericht

Het ontwerp-voorstel bevat ingrijpende maatregelen voor het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand, aangekondigd in de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Wolfsen. Reageren kan tot 14 april 2017.