Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 1 verschenen

22/01/2018

Nieuwsbericht

In deze aflevering o.a. een noot van Kees Groenendijk bij het arrest Lounes over verblijf Unieburger met dubbele nationaliteit met derdelander-familielid in lidstaat van naturalisatie en een noot van Jorg Werner bij een Afdelingsuitspraak over bewijs duurzame relatie met Unieburger.

Lancering pilot Subcommissie slachtofferschap mensenhandel

03/01/2018

Nieuwsbericht

De subcommissie brengt op aanvraag een multidisciplinair deskundigenbericht uit over de vraag of het aannemelijk is dat de aanvrager slachtoffer van mensenhandel is. Een dergelijk bericht kan helpen bij de aanvraag van een verblijfsvergunning op humanitaire gronden.

Commissie maant Nederland om leges te verlagen

17/12/2017

Nieuwsbericht

Op 7 december 2017 heeft de Europese Commissie besloten om Nederland een schriftelijke aanmaning te sturen vanwege buitensporige en onevenredige leges voor verblijfsvergunningen op basis van verschillende EU-richtlijnen over legale migratie.

Nieuwe besluiten nodig over Koeweit en VAE als veilige derde landen

13/12/2017

Nieuwsbericht

De Afdeling overweegt in verschillende uitspraken dat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid niet goed heeft onderbouwd dat Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten als veilige derde landen kunnen worden beschouwd voor de betrokken Syrische vreemdelingen.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 16 verschenen

05/12/2017

Nieuwsbericht

In de nieuwste aflevering van JV negen noten en veel aandacht voor medische zaken: een noot van Peeters en Bloemen over het overleggen van medische gegevens, een noot van Battjes over het tijdstip om de gezondheidstoestand vast te stellen bij een Dublinoverdracht en een noot van Lisman over de beschikbaarheid van niet geregistreerde medicijnen.

Prejudiciële vragen VK Utrecht over visumvertegenwoordiging

04/12/2017

Nieuwsbericht

De vreemdelingenkamer van de rechtbank Utrecht heeft op 30 november 2017 het HvJ EU vier vragen gesteld over visumvertegenwoordiging zoals neergelegd in de Visumcode en of deze regeling effectieve rechtsbescherming biedt in de zin van art. 47 Handvest grondrechten EU.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 15 verschenen

20/11/2017

Nieuwsbericht

In deze aflevering van JV o.a. een noot van Hilbrink bij het EHRM-arrest Ndidi over art. 8 EVRM en verblijfsrechtelijke consequenties van toekomstige delicten, een noot van Geertsema bij het arrest Sacko waarin het HvJ EU uitleg geeft over art. 46 lid 3 Procedurerichtlijn en een noot van Schlössels bij een Afdelingsuitspraak over de doeltreffendheid  van de bekendmaking van een besluit.

Arrest Lounes: behoud vrij verkeer rechten Unieburger na naturalisatie

16/11/2017

Nieuwsbericht

Als een EU-burger met behoud van zijn oorspronkelijke nationaliteit de nationaliteit van een andere lidstaat verkrijgt, trouwt met een derdelander en in die lidstaat blijft wonen, dan heeft die derdelander geen afgeleid verblijfsrecht op grond van de Verblijfsrichtlijn. Vanwege art. 21 lid 1 VWEU mogen daaraan echter geen strengere voorwaarden worden gesteld dan in de Verblijfsrichtlijn.

VK Haarlem stelt prejudiciële vragen over nareis en bewijs gezinsband

15/11/2017

Nieuwsbericht

Rechtbank Haarlem stelt het HvJ EU twee prejudiciële vragen. De eerste vraag is gelijk aan een vraag van de ABRvS van 21 juni 2017 (ve17001270). In de tweede vraag wordt om uitleg van art. 11 lid 2 Gezinsherenigingsrichtlijn verzocht. Kan nareis worden afgewezen louter omdat de gezinsband niet met officiële stukken kan worden aangetoond?

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 14 verschenen

27/10/2017

Nieuwsbericht

In deze aflevering: noot Boeles bij HvJEU Petrea over terugkeer van ongewenstverklaarde EU-burger, noot Ullersma bij een Afdelingsuitspraak over registratie huwelijk in BRP en noot Groenendijk bij een Afdelingsuitspraak over de geldigheidsduur verblijf onder de Langdurig ingezetenen Richtlijn.