Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

MvV&J breidt pilot inbewaringstellen door DT&V uit

24/03/2015

Nieuwsbericht

De pilot 'inbewaring stellen door DT&V' (ve14001755) is uitgebreid. DT&V heeft nu op alle bestaande gezinslocaties de bevoegdheid om gezinnen in bewaring te stellen. Dit heeft de MvV&J besloten omdat het aantal inbewaringstellingen op de gezinslocatie Gilze te beperkt is voor een onderbouwd eindresultaat van de pilot (ve15000538). 
[JL]

VVD wil einde aan asielinstroom Europa

23/03/2015

Nieuwsbericht

De VVD is van mening dat iedere vluchteling recht heeft op een veilig onderkomen.
Ieder mens heeft het recht in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging. Maar waarom moeten vluchtelingen helemaal naar Europa reizen om een veilige haven te vinden? Migratienota maart 2015, Malik Azmani, TK fractie VVD (ve15000531).
[GW]

Vrijstelling paspoort- en geboorteaktevereiste Syriërs verlengd tot 1 april 2016

19/03/2015

Nieuwsbericht

Dit meldt de NVVB op haar website. De situatie omtrent het verkrijgen van de benodigde documenten is niet veranderd sinds eind vorig jaar toen besloten werd om, naast de reeds bestaande vrijstelling voor het geboorteaktevereiste, ook een vrijstelling voor het paspoortvereiste te realiseren. 
Zie voor meer informatie: ve15000514
[TA]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 4 verschenen

19/03/2015

Nieuwsbericht

JV 2015 afl. 4 van 20 maart 2015 met 4 annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve15000301 - JV 2015/58
2015-02-05, EHRM, 51428/10 (A.M.E. - Nederland) Niet-ontvankelijkheidsbeslissing
Uitzetting / Somalië / Dublinverordening / Italië / Volwassen gezonde man loopt bij overdracht naar Italië geen reëel risico op behandeling i.s.m. art. 3 EVRM / Tarakhel
ve14001972 - JV 2015/59 noot F.F. Larsson
2014-12-18, HvJEU (Grote kamer), C-562/13 (Abdida), [ECLI:EU:C:2014:2453]
Art. 5 en 13 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Definitierichtlijn 2004/83 / Procedurerichtlijn 2005/85 / Opvangrichtlijn 2003/9 / Art. 19, lid 2, 47 Handvest grondrechten EU / Verplichting lidstaat om schorsende werking aan beroep, tegen terugkeerbesluit ernstig zieke derdelander, te verlenen / Intrekking sociale bijstand / Verplichting lidstaat te voorzien in andere dan de medische basisbehoeften van derdelander tijdens behandeling schorsend beroep / AIDS patiënt
--- Larsson gaat in op de vraag of en in hoeverre voorzieningen moeten worden geboden in de procedure tegen een uitzettingsbesluit na afwijzing van een verblijfsaanvraag op medische gronden.
ve15000061 - JV 2015/60 noot C.A. Groenendijk
2014-12-17, ABRvS, 201400027/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2014:4650]
Gezinshereniging / Referent met Vietnamese en Nederlandse nationaliteit / Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 / Middelenvereiste / Interne situatie
--- Groenendijk legt uit dat de uitspraak de omgekeerde discriminatie van Nederlanders bij gezinshereniging beperkt en dat de Afdeling het Unierecht tegenwoordig duidelijk serieuzer neemt dan in de eerste jaren na de invoering van de Vreemdelingenwet 2000.
ve15000043 - JV 2015/61 noot P.J. Krop
2014-12-24, ABRvS, 201405399/1/V6 [ECLI:NL:RVS:2014:4707]
Wav / Bestuurlijke boete / Algemeen toezicht of opsporing / Cautie / Informatie en administratieplicht / Evenredigheidsbeginsel / Matiging boete
--- Pieter Krop gaat in op het moment waarop een onderzoek van de Inspectie SZW in het kader van toezicht overgaat in opsporing van beboetbare feiten.
ve15000191 - JV 2015/62
2015-01-19, ABRvS, 201409950/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2015:221]
Grensdetentie (maatregel ex art. 6 Vw) / Art. 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Schadevergoeding / Geen ontwijking of belemmering terugkeer / In bezit van paspoort / Macedonië
ve15000181 - JV 2015/63
2015-01-23, ABRvS, 201408655/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2015:232]
Bewaring / Verlengingsbesluit / Arrest Mahdi / Art. 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Gemotiveerde beoordeling art. 15 leden 1, 4 en 6 / Lichter middel / Volle toets.
ve15000223 - JV 2015/64
2015-01-27, ABRvS, 201309401/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2015:238]
Asielaanvraag / Libië / Verkrachting is een ernstig niet-politiek misdrijf / Art.1F Vluchtelingenverdrag / Art. 3 EVRM / Ambtsbericht
ve15000211 - JV 2015/65
2015-01-28, ABRvS, 201404293/1/V6 [ECLI:NL:RVS:2015:184]
Tewerkstellingsvergunning / Algemeen keukenpersoneel Aziatische horeca / Prioriteitsgenietend aanbod / Onvoldoende wervingskracht advertentie en belemmerende eisen als beheersing Engelse taal en bekendheid met Zuid-Indiase keuken
ve15000241 - JV 2015/66
2015-01-30, ABRvS, 201400512/1/V2 [ECLI:NL:RVS:2015:257]
Inreisverbod / Art. 11 lid 2 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Vrijheidsstraf ter bepaling duur inreisverbod kan ook uit meerdere straffen bestaan
ve15000235 - JV 2015/67
2015-02-03, ABRvS, 201409344/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2015:412]
Vreemdelingenbewaring / Zicht op uitzetting / Somalië
ve15000234 - JV 2015/68
2015-02-04, ABRvS, 201409020/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2015:411]
Asielaanvraag / Dublinverordening 604/2013 / Fast-track procedure Frankrijk / Medische voorzieningen / Art. 3 EVRM / Tarakhel arrest / Geen garanties vereist voor overdracht gezin aan Frankrijk
ve15000302 - JV 2015/69
2015-02-12, ABRvS, 201400046/1/V2 [ECLI:NL:RVS:2015:434]
Inreisverbod / Gerechtelijke vaststelling vaderschap / Kind geboren uit relatie met Unieburger / Deugdelijk bewezen duurzame relatie
ve15000290 - JV 2015/70
2014-11-12, VK Rb Den Haag (mk), AWB 14/6850 [ECLI:NL:RBDHA:2014:13847]
Inreisverbod / Verzoek om opvang of leefgeld / Buitenwettelijke opvang / Art. 72 lid 3 Vw 2000 / Vrijheidsbeperking met meewerkplicht kan, mits vreemdeling uitzetbaar is / Somalië
ve15000307 - JV 2015/71
2015-02-02, VK Rb Den Haag zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 14/12282 [ECLI:NL:RBDHA:2015:1004]
Dublinverordening 604/2013 / Claimakkoord / Effectief rechtsmiddel / Art. 27 en condideransoverweging 19 / Art. 4 Handvest EU / Prejudiciële vragen / EHRM inzake I.M. tegen Frankrijk / HvJ EU inzake Shamso Abdullahi
ve15000277 - JV 2015/72
2015-02-16, VK Rb Den Haag zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 15/1404 [ECLI:NL:RBDHA:2015:1513]
Bewaring / Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Verlengingsbesluit / Anders dan Afdeling, geen overgangstermijn voor toepassing Unierechtelijk toetsingskader verlengingsbesluit / Mahdi
ve15000265 - JV 2015/73
2015-01-27, VK Rb Den Haag zp ’s-Hertogenbosch, AWB 14/25616 [ECLI:NL:RBDHA:2015:1181]
Visum aanvraag / Art. 2 lid 19 Schengengrenscode Vo 562/2006 / Art. 32 Visumcode / Art. 38 en 40 VIS-Vo 767/2008 / Pakistan / Bezwaar andere lidstaat staat in de weg aan visumverlening / Geen strijd verdedigingsbeginsel / Art. 47 Handvest grondrechten EU
ve15000297 - JV 2015/74 noot C.E.C. van Os en D. Beltman
2015-01-28, VK Rb Den Haag zp Zwolle, AWB 15/429, AWB 15/428, AWB 15/430
Hernieuwde bewaring in gesloten gezinsvoorziening Zeist / Wederom summiere belangenafweging minderjarige kinderen / Lichter middel / Schadevergoeding
--- van Os en Beltman bespreken waarom de Gesloten Gezinsvoorziening ondanks de verbeterde leefomstandigheden niet gezien kan worden als alternatief voor vreemdelingdetentie.
ve15000186 - JV 2015/75
2015-1-30, VK Rb Den Haag, AWB 14/26437
Asielaanvraag / Vaststelling gebruikelijke verblijfsplaats staatloos Palestijnse / UNRWA / Gaza / Libië /
ve15000237 - JV 2015/76
2015-02-03, VK Rb Den Haag zp Haarlem AWB 13/23201 [ECLI:NL:RBDHA:2015:1257]
Asielaanvraag / Intrekking besluit / Proceskostenveroordeling voor iMMO rapportage
ve15000272 - JV 2015/77
2015-01-15, Vzr VK Rb Den Haag, AWB 14/28025, 14/28019 [ECLI:NL:RBDHA:2015:398]
ve15000271 - JV 2015/78
2015-02-06, Vzr VK Rb Den Haag zp Roermond, AWB 15/522, AWB 15/527 [ECLI:NL:RBDHA:2015:1392]
Asielaanvraag / Afghanistan / Toepassing integrale geloofwaardigheidstoets WBV 2014/36 en WI 2014/10 / Afghaanse loodgieter
ve15000331 - JV 2015/79
2015-02-20, Rb Amsterdam, C/13/573586 / KG ZA 15-49 (Civiel) [ECLI:NL:RBAMS:2015:847]
Ontruiming vluchtgarage mag eerst na 1 mei gelet op winterse weersomstandigheden / uitgeprocedeerde asielzoekers / 'Krakers' Opslag bezittingen / BBB-voorziening
[GW]

Brief MvSZW over gevolgen uitspraak CRvB inzake woonlandbeginsel

19/03/2015

Nieuwsbericht

Op 12 december 2014 (ve15000185) oordeelde de CRVB dat een verlaging van kinderbijslag o.g.v. het woonlandbeginsel in strijd is met het Sociaal Zekerheidsverdrag Nederland-Marokko. De MvSZW geeft in zijn brief van 6 maart 2015 aan de TK (ve15000487) aan dat de uitspraak over de AKW van in Marokko woonachtige gerechtigden, mede gelet op de eerdere uitspraak van de CRvB (ve14000783), een breder toepassingsbereik heeft. De uitspraak van december 2012 is niet alleen van toepassing op AKW-uitkeringen maar strekt zich ook uit tot Anw- en WGA-uitkeringen. Voorts is de uitspraak ook van belang voor onderdanen van een aantal andere landen buiten de EU.
In de brief geeft de MvSZW onder meer aan om welke landen het gaat en met ingang van wanneer uitkeringen worden gecorrigeerd, uitbetaald en herzien.
Zie voor meer informatie: ve15000487
[TA]

Conclusie A-G in de zaak K. en A. - WIB en Gezinsherenigingsrichtlijn

19/03/2015

Nieuwsbericht

De Advocaat-Generaal J. Kokott geeft het Hof in zijn conclusie van 19 maart 2015 (ve15000527) in overweging de vragen van de ABRvS van 1 april 2014 (JV 2014/163, ve14000609) als volgt te beantwoorden:
1) Artikel 7, lid 2, van richtlijn 2003/86/EG betreffende het recht op gezinshereniging en het evenredigheidsbeginsel verzetten zich niet tegen de toepassing van een integratievoorwaarde zoals in het hoofdgeding aan de orde, indien de examenverplichting vervalt in situaties waarin deze verplichting, met inachtneming van zijn individuele situatie, voor het gezinslid dat zich bij de gezinshereniger willen voegen, niet redelijk is of indien op grond van de bijzondere omstandigheden van het individuele geval redenen bestaan die, ondanks het feit dat het examen niet met goed gevolg is afgelegd, tot toestemming voor de gezinshereniging nopen. Het staat aan de verwijzende rechter om deze vraag te beoordelen.
2) Richtlijn 2003/86/EG verzet zich tegen nationale bepalingen die aan een inburgeringsexamen zoals in het hoofdgeding aan de orde kosten verbinden, indien deze kosten en de inning ervan voor het gezinslid dat zich bij de gezinshereniger wil voegen, een belemmering kunnen vormen om zijn recht op gezinshereniging uit te oefenen.
--- Zie ook de conclusie van de Advocaat-Generaal  M. Spunzer in de zaak P.en S. (ve15000151) waarnaar Advocaat-Generaal J. Kokott in zijn conclusie verwijst.
[TA]

MLC: Paspoort geen voorwaarde verblijfsrecht derdelander onder Richtlijn 2004/38

18/03/2015

Nieuwsbericht

De Migration Law Clinic van de VU heeft een nieuwe expert opinion gepubliceerd over de relatie tussen een geldig paspoort, het verblijfsrecht en de verblijfskaart onder richtlijn 2004/38 (ve15000504).
[JdL]

CRvB: Prejudiciële vragen Zambrano

16/03/2015

Nieuwsbericht

De CRvB heeft in haar uitspraak van 16 maart 2015 (ve15000489) het Hof van Justitie EU de volgende prejudiciële vragen gesteld:
Onder welke voorwaarden kan een derdelander/ouder met dagelijkse zorg voor minderjarig kind een verblijfsrecht ontlenen aan het feit dat haar kind de Nederlandse nationaliteit heeft? Dient de ouder/derdelander aannemelijk te maken dat de andere ouder/onderdaan-lidstaat de zorg voor het kind niet op zich kan nemen, zodat het kind wordt verplicht het grondgebied van de Unie te verlaten als aan de ouder/derdelander een verblijfsrecht wordt ontzegd?
[GW]

HvJEU: Arrest Martens - '3 uit 6-regel' (woonplaatsvereiste) i.s.m. met artt. 20 en 21 VWEU

11/03/2015

Nieuwsbericht

Dit oordeelde het Hof op 26 februari 2015. De toekenning van studiefinanciering voor hoger onderwijs in het buitenland mag niet in alle gevallen afhankelijk worden gesteld van de eis dat een student in de zes jaren voorafgaand aan de studie ten minste drie jaar in Nederland moet hebben gewoond. Ook andere factoren moeten worden meegewogen.
--- zie voor het arrest: ve15000416
[TA]

ABRvS: Kinderpardon, actieve houding vereist om in beeld te blijven bij instanties vreemdelingenketen

05/03/2015

Nieuwsbericht

De ABRvS heeft op 4 maart 2015 in vier uitspraken (o.a. ve15000396) geoordeeld dat de SvV&J in redelijkheid de eis heeft kunnen stellen dat een niet rechtmatig hier te lande verblijvende vreemdeling inspanningen moet verrichten om in beeld te blijven bij de in de Kinderpardonregeling vermelde instanties in de vreemdelingenketen.
--- Persbericht ABRvS.
--- Zie ook ABRvS 4 maart 2015 (ve15000391 (toezicht andere overheidsinstanties), ve15000397 (Enkele beëindiging verblijfsprocedure onvoldoende motivering onttrekken aan toezicht), ve15000400 (aldan niet discriminerend onderscheid en discretionaire bevoegdheid).
--- Voor een toelichting van Nadia Ismaili op de uitspraken zie Verblijfblog.
[GW]